Førsteutgaver av Ibsens verker

Alle førsteutgaver av Ibsens verker er digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Peer Gynt. Opera av Werner Egk

9000 Ibsen-oppsetninger er registrert i Repertoardatabasen.

Fotografier av Ibsen

Se flere fotografier av Ibsen her.

Manuskriptet til Hedda Gabler, 4. akt

Se førsteutgaven av Hedda Gabler, utgitt av Gyldendalske Boghandels Forlag i København i 1890.

Tegning av Ragnvald Blix

Se flere portrettmalerier og -tegninger av Ibsen her.

Peer Gynt, urpremiere Christiania Theater 1876

Se flere bilder fra urpremiera av Peer Gynt her.

Gustav Lærums Ibsen-serie

Se hele serien her.

På denne dag

1891: Wiens Ibsen-uke ble avsluttet ved at forfatter- og journalistforeningen "Concordia" arrangerte bankett til ære for Ibsen på Hotel Continental. "Jeg vil kun i faa Ord sige min hjerteligste Tak", sa Ibsen i sin tale. "Ogsaa Wiener-Theatret vilde jeg gjerne bringe min Tak. Jeg er visselig ikke kommet til Wien med det Haab, at vinde ubetinget Bifald; jeg er tilfreds med, hvad der er passeret. Jeg er kommet til Wien med andre Maal for Øie. Hvad jeg vilde, det har jeg opnaaet, og derfor er jeg Wiens Theaterpublikum hjertelig taknemlig, saavel for varm Forstaaelse som for ærlig Opposition" (sitert etter "Ibsen-Aften i Wien" i Aftenposten nr. 271, 24. april 1891). 

Nyheter

Logo Ibsen Scholarships

Announcing International Ibsen Scholarships 2014

Scholarship funds amounting to NOK 1,000,000,- (approx. 120.000 Euro/162.000 US Dollars) will be awarded to projects worldwide.

Les mer

Omslag Wilma Lie Gespenster

«Gengangere» som undermotiv i ny norsk roman

Det tar generasjoner å komme over en krig. Fortiden spøker i oss som hos Ibsens Gengangere, mener Wilma Lie, som debuterer med romanen GESPENSTER, der hovedpersonen etter sin mors død oppdager ukjente sider av sin familie, og får et nytt forhold til Ibsen, før hun skal sette opp Gengangere i Berlin.

Les mer

Flere saker