Førsteutgaver av Ibsens verker

Alle førsteutgaver av Ibsens verker er digitalisert av Nasjonalbiblioteket.

Peer Gynt. Opera av Werner Egk

9000 Ibsen-oppsetninger er registrert i Repertoardatabasen.

Fotografier av Ibsen

Se flere fotografier av Ibsen her.

Manuskriptet til Hedda Gabler, 4. akt

Se førsteutgaven av Hedda Gabler, utgitt av Gyldendalske Boghandels Forlag i København i 1890.

Tegning av Ragnvald Blix

Se flere portrettmalerier og -tegninger av Ibsen her.

Peer Gynt, urpremiere Christiania Theater 1876

Se flere bilder fra urpremiera av Peer Gynt her.

Gustav Lærums Ibsen-serie

Se hele serien her.

På denne dag

1881: Ibsen skrev på vegne av Bjørnstjerne Bjørnson og seg selv en søknad til stortingsmannen Hagbard Emanuel Berner om å få hevet diktergasjen. Berner brakte saken fram for Stortinget 1. februar 1882, men ba 1. mars samme år om at saken ble utsatt, inntil de tap som Bjørnson og Ibsen led, var nærmere dokumentert. Diktergasjen og forfatterrettighetsproblematikken ble debattert både i 1882 og seinere, men Stortinget vedtok aldri noen forhøyelse av diktergasjen til Ibsen. Hans årlige gasje forble 400 spesidaler (tilsvarer 1600 kroner). Les Ibsens brev til Berner i sin helhet.

Nyheter

Logo Ibsen Scholarships

Announcing International Ibsen Scholarships 2014

Scholarship funds amounting to NOK 1,000,000,- (approx. 120.000 Euro/162.000 US Dollars) will be awarded to projects worldwide.

Les mer

Omslag Wilma Lie Gespenster

«Gengangere» som undermotiv i ny norsk roman

Det tar generasjoner å komme over en krig. Fortiden spøker i oss som hos Ibsens Gengangere, mener Wilma Lie, som debuterer med romanen GESPENSTER, der hovedpersonen etter sin mors død oppdager ukjente sider av sin familie, og får et nytt forhold til Ibsen, før hun skal sette opp Gengangere i Berlin.

Les mer

Flere saker

IBSEN I MEDIA

Flere saker