Hovedside » Produksjoner » Ibsen i billedkunsten

Ibsen i billedkunsten

Ibsen i samtidens bildende kunst

Ibsens verk er stadig en sterk inspirasjonskilde for bildende kunst. Etter Edvard Munch har denne tradisjonen på ingen måte tapt seg - heller tvert imot. Ludvig Eikaas, Håkon Bleken, Jens Johannessen, Ørnulf Opdahl, Knut Rose og Frans Widerberg - betydelige nålevende bildekunstnere - har det til felles at de alle har brukt Ibsen og hans verk i noen av sine bildekunst-arbeider. Se eksemplene under.

Ibsen i tegnekunsten

Ibsen har med sine høyst særpregede karakteristika (den høye pannen, kinnskjegget, det halvt lukkede innoverskuende høyre og det vidåpne venstre øye, den sammenknepne munnen, stokken osv.) alltid vært et yndet motiv for karikaturtegnere og tegneserieskapere.