Hovedside » Institusjoner » Nationaltheatret

Nationaltheatret

Nationaltheatret i Oslo er den teaterscene i verden som i årenes løp har vist suverent flest Ibsen-oppsetninger. Og annethvert år i månedsskiftet august - september arrangerer teatret en internasjonal teaterfestival viet Ibsens scenekunst. Neste festival går av stabelen i 2014.

På programmet står utenlandske gjestespill av ypperste kvalitet, Nationaltheatrets egenproduksjoner, norske gjestespill og samarbeidsproduksjoner, seminarer, symposier m.m. Ibsenfestivalen ble arrangert første gang i 1990.

Les mer på festivalens nettsider: www.ibsenfestivalen.no

Stoff i Ibsen.nets nyhetsarkiv om Ibsen-festivalene i 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 og 2012:
- Ibsenfestivalen 2012
- Intervju med teatersjef Hanne Tømta om Ibsenfestivalen 2010.
- Ibsenfestivalen 2008
- Ibsenfestivalen 2006
- Ibsenfestivalen 2004
- Ibsenfestivalen 2002

Annet relatert stoff om Nationaltheatret:
I forbindelse med Nationaltheatrets hundreårsjubileum i 2000 ble det laget to nettutstillinger, begge produsert av Nasjonalbiblioteket, som inneholder Ibsen-stoff i rikt monn. Omtale og lenke til nettutstillingene her.