Hovedside » Institusjoner » Ibsen-stiftelsen

Ibsen-stiftelsen

Ibsen-stiftelsen er en fri, privat og ideell institusjon som ble stiftet i 2002. Stiftelsens formål er å fremme og synliggjøre for allmennheten Henrik Ibsen og hans verker både nasjonalt og internasjonalt.
Stiftelsen søker å vekke interesse for Ibsen gjennom andre kunstformer enn de som tradisjonelt forbindes med ham. Den har støttet og arrangert en rekke utstillinger ved Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden, gitt ut kunstbøker, delt ut forskningstipend m.m.

I anledning Ibsen-året 2006 har stiftelsen igangsatt et storslått prosjekt som tar sikte på å nedfelle Ibsen-sitater i veibanen langs den faste ruten Ibsen foretok fra Arbins gate til Grand Hotel i Oslo. Dette prosjektet er også valgt ut som Ibsen-stiftelsens prosjekt for 2005, da Norges 100-årsjubileum markeres.

Nettsted: http://www.ibsen-foundation.org/