Hovedside » Om Ibsen 2006 » Hva skjedde i 2006? » Utstillinger (museum, bibliotek, kunst)

Utstillinger (museum, bibliotek, kunst)

Utstillinger i Teatermuseet i Oslo

Teatermuseet i Oslo planlegger ikke mindre enn fire Ibsen-utstillinger i 2006. 13. januar åpner utstillingen "Det skapende blikk - scenografiske variasjoner i norsk Ibsentradisjon", hvor museet viser en nymontert utstilling med vel 40 scenografimodeller fra norske scener fra 1950-2005. Særlig vektlagt er modeller fra de siste 15-20 årene, da det i denne perioden kan snakkes om en radikal fornyelse i det scenografiske uttrykket.
28. april åpner en utstilling med tittelen "Peer Gynt i tre stadier" om tre oppsetninger av Peer Gynt, Christiania Theaters oppsetning (verdenspremieren) fra 1876, Hans Jacob Nilsens oppsetning på Det Norske Teatret fra 1948 og Robert Wilsons oppsetning på Det Norske Teatret/Den Nationale Scene fra 2005.
På Ibsens dødsdag 23. mai åpner museet i samarbeid med NRK utstillingen "Lyd og levende bilde" hvor man får innblikk i dokumentarisk og kunstnerisk Ibsenmateriale fra NRKs rikholdige arkiv.
I august åpner så utstillingen "Dukkehjemmet i perspektiv fra 1879-2004" om hvordan tolkninger av Nora-rollen har variert over tid.

Ibsens kvinner - Nina Sundbyes skulpturer møter Ibsens manuskripter

Utstilling i Nasjonalbiblioteket i Oslo, åpning 15. januar
Ibsens kvinneskikkelser er kjent for å sprenge grenser. Ikke minst takket være dem skaper Ibsens verker diskusjon - like mye i dag som for over 100 år siden. I Nasjonalbibliotekets utstilling møter den anerkjente billedkunstneren Nina Sundbyes skulpturer de originale kildene: Ibsens manuskripter. Utstillingen tar opp sentrale kvinneskikkelser i stykkene: Et Dukkehjem, Peer Gynt, Hedda Gabler, Fruen fra Havet, Gjengangere og Når vi døde våkner. Utdrag av teaterstykkene kan høres på audioguide.
Utstillingen står til april og skal deretter vandre i Ibsens spor og vises i Stockholm, Dresden og Roma før den avsluttes i Alexandria i Egypt i oktober 2006. I tillegg markerer Nasjonalbiblioteket Ibsen-året gjennom enda en utstilling, foredrag, konserter og andre kulturarrangement som presenterer Henrik Ibsen som forfatter og dramatiker.

Ibsen på film - utstilling ved Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt har et omfattende program i Ibsen-året og åpner mandag 16. januar en utstilling om den filmatiserte Ibsen, nasjonalt, internasjonalt og gjennom nesten hele spillefilmens historie. Verdensstjerner som Glenda Jackson, Anthony Hopkins, Claire Bloom og Charles Heston har alle gjort Ibsen på film. Victor Sjöströms legendariske filmatisering av Terje Vigen møter Jane Fondas Nora, sistnevnte for øvrig innspilt på Røros. Indiske Ganashatru (En folkefiende) møter Erik Skjoldbjærgs versjon fra 2004 og Steve McQueens tolkning fra 1977.
Liv Ullmann åpner utstillingen 16. januar kl. 17 i Filmens hus i Oslo. I forbindelse med åpningen vises Victor Sjöströms legendariske stumfilm, Terje Vigen, fra 1916 i restaurert versjon med musikk av og med Ketil Bjørnstad. Les også om Cinematekets Ibsen-filmserie.

Å dikte er å se - Ibsen i vår samtid - en temautstilling

På oppdrag fra Utenriksdepartementet lager Norsk Folkemuseum/Ibsenmuseet en vandreutstilling som med utgangspunkt i Ibsens skuespill fokuserer på aktuelle sosialpolitiske temaer. Utstillingen skal oversettes til ni språk (engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk, kinesisk og arabisk) og turnere verden rundt i 2006 (se foreløpig visningsoversikt).

".. det, at digte, det er væsentlig at se", hevdet Ibsen, og i hans dramatikk er det alltid enkeltindividene og det levde liv som står i fokus for blikket. Ibsen skildrer konflikter og eksistensielle kriser som hver og en av oss gjennomlever. Samfunnet med sine krav og føringer angir rammen og bakteppet for handlingen. Selv hundre år etter dramatikerens død, har Ibsens skuespill vist en stor grad av relevans for samfunnsdebatten. Ibsen er ingen politisk agitator som gir oss endelige svar på hvordan problemene kan løses, men hans dramatikk bidrar til refleksjon og veiledning. Hensikten med denne utstillingen er å vise nettopp de aktuelle sider ved Ibsens forfatterskap. Temaene som er trukket frem i utstillingen er Politisk maktkamp, Idealisme, Globalisering, Likestilling, Ytringsfrihet, Miljøvern og Økonomi, Individets frihet, De forsømte barna og Korrupsjon. Tekstforfatterne er rekruttert fra høyst forskjellige miljøer, men har det til felles at de alle er engasjerte samfunnsmennesker og inntar forskjellige roller i vårt demokrati. Vi møter filosofen, miljøaktivisten, forfatteren, journalisten, kvinnesaksforkjemperen, politikeren og barneombudet. De er blitt invitert til å spinne videre på temaene med utgangspunkt i gitte passasjer fra Ibsens skuespill. Det er lagt vekt på at det skal være en fleksibel utstilling som kan vises i alle typer lokaler, i teaterfoajeer, på biblioteker, på ambassadene rundt omkring osv. Utstillingen vil bli noe mer enn en vanlig plakatutstilling, og det er inngått et samarbeid med Sixsides/Motorfinger om grafisk design og arkitektonisk løsning på prosjektet.

Ibsen Art 2006 - 6 norske kunstnere tolker skuespill av Ibsen

Seks norske billedkunstnere har skapt billedkunst med utgangspunkt i hvert sitt Ibsen-verk. Kunstnerne er Therese Nortvedt (Et dukkehjem), Hanne Christiansen (Peer Gynt), Thore Hansen (En folkefiende), Bjørn Carlsen (Vildanden), Ulf Nilsen (Fruen fra havet) og Thomas Knarvik (Hedda Gabler). I perioden 16. januar - 20. februar vises utstillingen ved Riverside Studios i London. Senere vises den i Rådhusgalleriet i Oslo, i Skien, Grimstad, Vinstra, Moskva, Berlin, New York, Washington D. C., Seattle, Minneapolis og Houston.
Nettsted for prosjektet.

En folkefiende - tresnitt av Fredrik Matheson

Under Kulturtorget 2006 i Molde i slutten av januar åpner en utstilling av tresnitt til En folkefiende, utført av den norske grafikeren Fredrik Matheson. Utstillingen arrangeres av organisasjonen Kunst i Skolen og vil etter åpningen i Molde tilbys skoler i hele Norge som vandreutstilling.

Fire norske kunstnere møter Ibsen, Sølvberget, Stavanger kulturhus

Håkon Bleken, Gro Jarto, Tone Dietrichson og Morten Krogvold er fire norske kunstnere som på hver sin måte har latt seg inspirere av Ibsen. Til sammen utgjør denne inspirasjonen utstillingen "Fire norske kunstnere møter Ibsen - A Visual Journey through inner Landscape" som vises på Sølvberget i Stavanger 4. februar - 1. april.
Maleren Håkon Bleken presenterer sin Hedda Gabler-suite, samt flere nye arbeider. Tone Dietrichson stiller med malerier inspirert av Vildanden. Gro Jarto har reist i Ibsens fotspor med en dokumentarisk fotoserie som resultat, og fotograf Morten Krogvold tar for seg Ibsens kvinneskikkelser.

Marianne Heske: A Doll´s House

En utstilling av videoinstallasjoner, litografier, skulpturer og dukkeinstallasjoner ved billedkunstneren Marianne Heske vises i et 80 m2 stort Selvida-hus ført opp av Selvaag Gruppen på Tullinløkka i Oslo. Utstillingen er et samarbeidsprosjekt mellom Galleri Kaare Berntsen, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design og Selvaag Gruppen og vises i perioden 9. februar - 12. mars. Deretter skal den vises i New York og Roma som en del av den internasjonale Ibsen-markeringen.

Skulpturer av Bård Breivik - utstilling i Skien kunstforening/Ibsenhuset 18. mars - 1. mai

Bård Breivik er blant våre mest respekterte samtidskunstnere med stor suksess nasjonalt og internasjonalt. Utstillingen er et løft for Skien kunstforening og er å regne som foreningens bidrag til det generelle kulturløftet i Skien i anledning Ibsen-året 2006.

Åpning av Ibsens barndomshjem Venstøp 14. mai

Venstøp, Henrik Ibsens barndomshjem i Skien, er under oppgradering og en helt ny utstilling åpnes for publikum 14. mai. I utstillingen tas det i bruk helt nye formidlingsformer som hologrammer og "talking-heads" for å formidle Ibsens diktning. Dette vil være et levende museum for både små og store.
For de som vil ha en forsmak på utstilling arrangerer museets eier, Telemark Museum, pre-åpning og folkefest på Ibsens fødselsdag 20. mars. Da vil deler av utstillingen vises.

Utstilling ved Litteraturmuseet i Budapest

17. mai åpner en Ibsen-utstilling i Litteraturmuseet i Budapest. Utstillingen består dels av en ungarsk versjon av plakatutstillingen "Å dikte er å se" (se ovenfor), dels av historisk Ibsen-materiale helt tilbake til 1889, da Et dukkehjem ble satt opp i Budapest som historiens første ungarske Ibsen-oppsetning. Det historiske materialet omfatter teaterplakater, rekvisitter, fotografier, rollehefter og oversettelser. Utstillingen lages av den norske ambassaden i Budapest med bistand fra Hungarian Theatre Museum and Institute (OSZMI).

Gjenåpning av Ibsen-museet i Oslo 23. mai

23. mai gjenåpner et nyoppusset, nyinnredet og utvidet Ibsen-museum i Arbins gate i Oslo.

Ibsen på dansk ved Teatermuseet i København 24. mai - 31. oktober

Ibsen på dansk - utstillingsplakat. Klikk for mere informasjon.
Ved Teatermuseet i Hofteatret i København vises en utstilling med tittelen "Ibsen på dansk" med materiale fra en lang rekke danske Ibsen-oppsetninger fra slutten av 1800-tallet til i dag. Syv av Ibsens mest kjente verker er fremhevet (bl.a. Peer Gynt, Et dukkehjem, Vildanden, Gengangere og Hedda Gabler). En egen utstillingsdel er viet Betty Nansen Teatrets seneste eksperimenter ("Nora", "Gynt" og "Hedda"). Utstillingen viser håndskriftmateriale, plakater, kostymeutkast, programmer, fotografier m.m.

Gjenåpning av Ibsen-museet i Grimstad 10. juni

Ibsen-museet i Grimstad (tidligere Ibsenhuset og Grimstad bymuseum) gjenåpner 10. juni etter en omfattende oppgradering og omorganisering. Huset rommer fortsatt apoteket hvor Ibsen arbeidet, vaktrommet der han skrev Catilina og laboratoriet hvor han blandet medisiner for apotekeren. Resten av huset blir et nytt og moderne museum over Ibsens tid i Grimstad, hans liv forøvrig og hans forfatterskap.

Ørnulf Opdahl og En folkefiende i Grimstad Kunstforening

Medio juni åpner Grimstad Kunstforening en utstilling med arbeider av Ørnulf Opdahl med tilknytning til Ibsens kjente skuespill En folkefiende. I dette stykket tar Ibsen opp et tema som også er aktuelt i dag. Det handler blant annet om kapitalismens makt, miljøvern og den ene mot de mange, om hykleri og individets rett til å ha sine meninger og meningers mot. Arbeidene er ikke å anse som direkte illustrasjoner til skuespillet. De er mer å oppfatte som bilder og inntrykk som Opdahl har fått under lesing av dette. Man kan altså si at En folkefiende er inspirasjonskilden for arbeidene Opdahl stiller ut. Til disse arbeidene vil Opdahl bruke ulike teknikker, men alle på papir. Det dreier seg om kull, pastell, monotypi og litografi. Ørnulf Opdahl har tidligere laget en litografisk mappe basert på Ibsens skuespill Rosmersholm.
Gjennom Nasjonalkomiteen vil utstillingen bli tilbudt som en vandreutstilling til de øvrige Ibsen-byene Skien, Oslo og Bergen i 2006. Ørnulf Opdahl (f. 1944 i Ålesund) regnes som en av de store romantiske kunstnere i norsk samttidskunst og en av de fremste tolkerne av vestlandsnaturen.

Ibsen-mappe ved Galleri sg i Trondheim

Galleri sg i Trondheim har invitert fire av sine faste kunstnere, Anne Kristin Myrseth, Alf Toftner, Jostein Kirkerud og May Lise Hoel, til å lage en Ibsen-mappe med arbeider med utgangspunkt i hvert sitt Ibsen-verk. Mappen vil bli trykket i 200 eks. og bli lagt ut for salg i løpet av vårhalvåret.
Les mer om prosjektet her.