Hovedside » Arkiv » Nyere Ibsen-publikasjoner » Ibsen-publikasjoner i 2002

Ibsen-publikasjoner i 2002

Leif K. Roksund: Ibsen og Eros

Forlaget Grenland 2002

Forlagets presentasjon:
Det er skrevet mange verk om Henrik Ibsen gjennom årene, men få har evnet som Leif K. Roksund å få fram hvor sterkt han var påvirket av erotikken. I denne boken viser han med et skarpt blikk hvordan livet og diktningen til vår store dramatiker veves sammen til en helhet. Ibsen var imidlertid ikke bare påvirket av erotikken i ham selv. Han hadde også et skarpt blikk for undertonene i samfunnet rundt ham, og han fanget dem inn i all sin diktning. " I natten og min digtning bor jeg hjemme", skrev han i "Ved Tusenårs-festen" i 1872. Roksund viser i sin bok at utsagnet er sterkere enn vi kanskje har vært tilbøyelige til å tro. Dette er en bok som ikke er til å komme utenom for enhver som setter pris på Ibsens diktning og for alle som vil vite mer om hva som var drivkraften i den.

Presseomtale:
- Ibsen - notorisk erotiker?, av Birgit Espedalen i Telemarksavisa (9.12.2002)
- Ibsen og damene, ved Eivind Blikstad i Varden (9.12.2002)

Lisbeth Pettersen Wærp: Overgangens figurasjoner - En studie i Henrik Ibsens Keiser og Galilæer og Når vi døde vågner

Solum Forlag, Oslo 2002, pris NOK 280,-

Forlagets presentasjon:
Henrik Ibsens dramatikk er ikke bare gjenstand for overveldende mange, men også for høyst ulike og i noen tilfeller helt motstridende tolkninger. Det store mangfoldet i Ibsenforskningen sier mye om dramaenes poetisk suggestive og mangetydige språk. Denne studiens siktemål er bl.a. å bidra til en utforskning av den ibsenske poetiske prosa og dramatiske kompleksitet gjennom en tolkning av Ibsens figurative språk i Kejser og Galilæer (1873) og Når vi døde vågner (1899). Det mer spesielle siktemålet er å presentere en studie av overgangens figurasjoner. En av de tingene de mannlige hovedpersonene i disse to dramaene har til felles, er forestillingen om en overgang til et nytt, friere og mer autentisk liv.

Ibsen and the Arts: Painting - Sculpture - Architecture

The Centre for Ibsen Studies, University of Oslo, 2002
Rapport fra Ibsen-konferanse i Roma 24. - 27. oktober 2001.

Presentasjon på baksida av boka:
The subject of Henrik Ibsen and his relationship to art, especially in Italy, has been treated by many writers, right from his first years in Rome. In this collection of articles we find completely new angles of approach to this theme: many of the "accepted truths" about Ibsen`s relationship to places, history and art are called in question. Life in Rome in the 1860s was not idyllic, his relationship to Italian unification was far from unambiguous, the painter Raphael`s work - which Ibsen regarded negatively - is seen in an unexpected context. These are some of the judgments that are made in this first number of Acta Ibseniana, based on the conference on Ibsen and the Arts, Rome 2001. 

The articles also provide examples of the fact that readings inspired by methods from archaeology, the history of art and the theory of architecture can help us to see an Ibsen text with new eyes. These readings cutting across discipline boundaries offer surprising "finds" in Ibsen`s dramatic universe.

Ibsenian Lessons - A Festschrift for Roberto Alonge

Università degli Studi di Torino 2002

Rapport fra kongressen "Ibsenian Lessons" avholdt ved åpningen av Centro Studi per lo spettacolo Nordico ved Facoltá di Scienze della Formazione dell` Università di Torino i oktober 2001. Artikler av Knut Brynhildsvoll, Astrid Sæther, Roberto Tessari, Massimo Ciaravolo, Francesca Malara, Gianna De Martino, Stefano Bajma Griga, Bent Holm, Federica Mazzocchi og Franco Perrelli.

Harald Noreng: Fotografier fra Henrik og Suzannah Ibsens album

Ibsen-museene i Norge 2002

Blant det 19. århundres borgerskap var det med fotografiapparatets oppfinnelse blitt god kutyme å sende hverandre såkalte visittkortportretter, personlige billedhilsener i formatet 6 x 9 cm. I lykkelige tilfeller ble disse portrettfotografiene stukket inn i spesialdesignede album med korrekt passpartoutåpning for standardformatet. Henrik Ibsen hadde et slikt album og mottok bilder fra tallrike beundrere, venner og kjente.
Professor emeritus Harald Noreng (f. 1913) har gjort en formidabel innsats med identifisering og plassering av portrettene fra Ibsens fotoalbum i en kulturhistorisk kontekst. Familiealbumet er tilsynelatende gått tapt, men 236 portretter er i dag i Ibsenhuset og Grimstad Bymuseums eie, et annet, nærmest et suveniralbum, finnes ved Ibsen-museet i Oslo. Bilder fra begge album er gjengitt her.
Harald Noreng ble dr. philos. i 1949 på en avhandling om Nils Kjær. Han har skrevet en rekke bøker og tidsskriftartikler om Henrik Ibsen. Hans vitenskapelige forfatterskap forøvrig har kretset omkring Christian Baunmann Tullin, Bjørnstjerne Bjørnson, nyere norsk lyrikk og romaner. Han har vært redaktør for Norsk Riksmålsordbok. Han er tildelt St. Olavs ridderorden for sin vitenskapelige innsats.

Presseomtale:
- Fra Henrik og Suzannahs album, av Terje Eriksen i Fædrelandsvennen (19.11.2002)
- Ibsen-bilder i bokform, av Erling Lauvrak i Grimstad Adressetidende (20.11.2002)

Atle Kittang: Ibsens heroisme - Frå Brand til Når vi døde vågner

Gyldendal, Oslo 2002, pris NOK 349,-

Forlagets presentasjon:
I sentrum for Ibsens heroisme finn vi eit knippe av Henrik Ibsens mest markante mannlege heltar, med sine heroiske visjonar og uunngåelege nederlag. Desse heltane har ein lenge betrakta med kritisk blikk som fundamentalistiske maktmenneske og usle eller lett komiske sjølvbedragarar. Slik er ikkje perspektivet i denne boka: "Eg er interessert i det eksistensielle alvoret i Ibsens skodespel. Difor er eg også interessert i å ta på alvor dei dramatiske personane hans," skriv Atle Kittang i forordet.
Ibsens heroisme er eit konsekvent forsøk på å analysere gåtene i dramatikarens laboratorium - utan nødvendigvis å løyse dei.
Atle Kittang (f.1941) er professor i litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen. Han er ein av Norges mest briljante formidlarar av litteratur- og kulturteori. På Gyldendal har han tidlegare gitt ut Hamsun-studien Luft, vind, ingenting (1984/1996), Sigmund Freud (1997), og artikkelsamlingane Ord, bilete, tenking (1998) og Sju artiklar om litteraturvitskap (2001).

Presseomtale:
- Gir Ibsens menn ny heltestatus, intervju med Atle Kittang ved Turid Kjetland i Bergens Tidende (15.8.2002)
- Nytt perspektiv på Ibsen, Hans H. Skeis anmeldelse i Aftenposten / oslopuls.no (25.9.2002)
- Kontroversielt om Ibsen, Øystein Rottems anmeldelse i Dagbladet (29.9.2002)

Ibsen Studies Vol. II, No. I, 2002 (Editor: Knut Brynhildsvoll, Centre for Ibsen Studies)

Solum Forlag, Oslo 2002

Contents:

  • Jytte Wiingaard: Henrik Ibsen and Denmark: Performances of Ibsen`s contemporary drama at The Royal Theatre
  • Erinç Özdemir: A Jungian Reading of Ibsen`s The Lady from the Sea
  • Tore Rem: Yet Another Honour: Ibsen and the British Scandinavian Society
  • Margherita Giordano Lokrantz: Three unpublished letters by Henrik Ibsen about the first performances of Et dukkehjem in Italy
  • Reviews: Fritz Paul on Asbjørn Aarseths book Ibsens samtidsskuespill; Ulrike-Christine Sander in Kristian Smidt`s book Ibsen Translated

 

Henrik Ibsen: A Doll`s House, translated by Joan Tindale

Solum Forlag, Oslo 2002

Forlagets presentasjon:
In his book Ibsen Translated (Solum Forlag, Oslo 2000), Professor Kristian Smidt analyses and compares 16 different translations of A Doll`s House into English, and finds this one to be "the best of the existing English versions of Et dukkehjem".
When David Thacker was to direct A Doll`s House for BBC Television, he advised the BBC to commision a new translation by a bilingual translator with practical experience in theatre work.
The translator - Joan Tindale - a native speaker of English, read Modern Languages at Oxford University before living in Norway for over 50 years. As Senior Lecturer in English at the University of Oslo she has taught English and Drama, and has directed student productions in English, including Ibsen`s Ghosts in her own translation. She has also translated Rosmersholm for the Young Vic Theatre in London.