Hovedside » Arkiv » Nyere Ibsen-publikasjoner » Ibsen-publikasjoner i 2001

Ibsen-publikasjoner i 2001

Per Kristian Heggelund Dahl: Streiflys - Fem Ibsen-studier

Utgitt av Ibsen-museet, Oslo 2001

Presentasjon på bokas vaskeseddel:
I Streiflys avdekkes et vell av kilder med til nå ukjent informasjon om Henrik Ibsen. Per Kristian Heggelund Dahl, som er en erfaren arkivforsker, har i en årrekke søkt etter nytt materiale med relevans for Ibsens liv og virke. Utgivelsen representerer utvilsomt den mest nitide og eksakte kunnskap som noensinne er brakt til veie omkring dikteren i de skjellsettende år fra han som 15-åring forlot Skien til han i en alder av 36 år bosatte seg i Italia. 
Studiene har gitt oss en rekke håndfaste dokumenter til forståelse av personen Henrik Ibsen, som tidligere biografer og litteraturforskere ikke har ant eksistensen av. Blant disse også et titalls originale Ibsen-brev. Materialet kaster nytt lys over dikteren på en måte som på flere punkter gjør det nødvendig å revidere tidligere oppfatninger. Til teksten knytter det seg et unikt billedmateriale, tilrettelagt av Ibsen-museet i nært samarbeid med forfatteren. Heggelund Dahls bok vil være av stor betydning for Ibsen-forskningen, og verdifull også for et bredere publikum med interesse for Ibsens liv og forfatterskap.
Per Kristian Heggelund Dahl (f. 1932) er cand. phil. med historie hovedfag. Engasjement i Riksarkivet som vikar i arkivarstilling 1962-66. Arkivar ved Statsarkivet i Oslo fra 1966. Førstearkivar samme sted 1978-97.

Presseomtale:
- Nytt lys over Ibsen, anmeldelse ved Øystein Rottem i Dagbladet (8.4.2002)
- Grundig om besværlige Ibsen-år, anmeldelse ved Hans H. Skei i Aftenposten / oslopuls.no (10.4.2002)

Erik Henning Edvardsen: Henrik Ibsen om seg selv

Genesis forlag, Oslo 2001

Presentasjon på bokas vaskeseddel:
Henrik Ibsen ble aldri ferdig med den selvbiografien han planla å skrive. Nå skal han omsider få slippe til med egne ord og uttale seg om sitt eget liv, sine eiendommeligheter og sitt forfatterskap.
Ibsen-museets faglige leder Erik Henning Edvardsen har sydd sammen Ibsens selvbiografiske skisser ut fra de utkast som finnes til subjektive betraktninger og utdrag av brev og taler. En del av materialet - et dikt og noen brev - er ikke tidligere publisert. Glemte intervjuer er gravd frem.
"Tvert imot" var Ibsens avskjedshilsen da han døde. Vel vitende om selvbetrakterens hang til idyllisering og rettferdiggjøring har `skyggeforfatteren` også satt seg fore å yte dikteren motstand. Ved å stille inntrykk fra omgangskretsen opp mot Ibsens versjon av hva som hendte, blir Ibsens minner korrigert og supplert. Fordomsfrie inntrykk av hvordan Ibsen ble opplevd blant samtidige fører til at kontrastfylte sider også får plass.

Ibsen i Grimstad - Ibsen in Grimstad

Ibsen-museet i Grimstad, Grimstad 2001

Om museet og dikterens ungdomsår i sørlandsbyen.
About the Museum and Ibsen`s youth in the small town on the south coast.

Presseomtale:
- Ny bok om Henrik Ibsen i Grimstad, intervju med forfatter Marit Aslaksen ved Terje Eriksen i Fædrelandsvennen (10.12.2001)

Proceedings. IX International Ibsen Conference, Bergen 5-10 June 2000, edited by Pål Bjørby and Asbjørn Aarseth

Alvheim & Eide Akademisk Forlag, Øvre Ervik 2001, kan kjøpes ved Senter for Ibsen-studier for NOK 200,-

Konferanserapport fra den niende internasjonale Ibsen-konferansen i Bergen i juni 2000.