Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Catilina » Anmeldelser av andreutgaven - Catilina

Anmeldelser av andreutgaven - Catilina

20. mars 1875 utkom en andre og gjennomarbeidet utgave av Catilina på Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København.

Anmeldelser:

Georg Brandes

Andreutgaven av Catilina anmeldt av Georg Brandes i Det nittende Aarhundrede. Maanedsskrift for Literatur og Kritik, Juni 1875 (s. 245-247), utgitt av Georg og Edvard Brandes ved Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København.