Hovedside » Liv og verk » Om Ibsens liv » Ibsens siste leveår og død » Nekrologer over Ibsen

Nekrologer over Ibsen

Vi har digitalisert et utvalg nekrologer over Henrik Ibsen i aviser i Norge, Sverige, Danmark, England og USA.

Morgenbladet

Nekrolog i Morgenbladet i Christiania onsdag 23. mai 1906 (Aftennummeret, No. 288, 88de Aargang, s. 2).

Aftenposten

Nekrolog i Aftenposten i Christiania onsdag 23. mai 1906 (Nr. 301, 47de Aargang, førstesiden).

Verdens Gang

Nekrolog i Verdens Gang i Christiania torsdag 24. mai 1906 (No. 147, 39. Aarg., s. 1).

Dagens Nyheter

Nekrolog i Dagens Nyheter fredag 25. mai 1906, Nr. 12965 (B).

Helmer Lind i Illustreret Tidende

Nekrolog ved Helmer Lind i Illustreret Tidende (Kjøbenhavn, 3. juni 1906, Nr. 36, 47. bind, s. 511-513). Faksimiler av nekrologen i original, med illustrasjoner (som ikke er tatt med i teksten nedenfor) er tilgjengelig her.