Hovedside » Liv og verk » Om Ibsens liv » Ibsens siste leveår og død

Ibsens siste leveår og død

Ibsens siste leveår og død

Da Ibsen døde onsdag 23. mai 1906 hadde han vært syk i mange år. Avisene hadde hatt klar nekrologene i nær sagt årevis, og mange av dem trykte nekrologer allerede i aftenutgavene (Ibsen døde klokken 14.30) samme dag som han døde.

Edvard Bull om Ibsens tre siste leveår

Edvard Bull var Ibsens lege i de tre siste årene av hans liv. I juli 1906 nedtegnet Bull sine erindringer fra disse årene. Her er de gjengitt fra det originale, håndskrevne manuskriptet (22 blad) i Nasjonalbibliotekets håndskriftsamling (Ms 4° 3159).

Nekrologer over Ibsen

Vi har digitalisert et utvalg nekrologer over Henrik Ibsen i aviser i Norge, Sverige, Danmark, England og USA.