Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Hedda Gabler » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Hedda Gabler

Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Hedda Gabler

Hedda Gabler i Helsinki

Anmeldelser av Svenska Teaterns oppsetning av Hedda Gabler i Helsinki i 1891 (premiere 6. februar 1891 ).

J.A. Runström om Hedda Gabler i Stockholm

Hedda Gabler på Svenska Teatern i Stockholm (premiere 19. februar 1891) anmeldt av J.A. Runström i Ny Illustrerad Tidning (red: Olof Granberg), Stockholm, 14. mars 1891 (N:r 11, Årg. 27, s. 99).

Hedda Gabler i København

Anmeldelser av Det Kongelige Teaters oppsetning av Hedda Gabler i 1891 (premiere 25. februar 1891).

Hedda Gabler i Kristiania

Anmeldelser av Christiania Theaters oppsetning av Hedda Gabler i 1891 (premiere 26. februar 1891).

Hedda Gabler i London

Anmeldelser av Vaudeville Theatres oppsetning av Hedda Gabler i 1891 (premiere 20. april 1891).

Hedda Gabler i Bergen

Anmeldelser av Den Nationale Scenes oppsetning av Hedda Gabler i 1891 (premiere 25. juni 1891).

Hedda Gabler i Hamburg

Hedda Gabler på Carl-Schultze-Theater i Hamburg (gjestespill ved Dr. Carl Heines Ibsen-Theater) anmeldt av Philipp Berges i Hamburger Fremden-Blatt 13. april 1898.