Hovedside » Produksjoner » Ibsen-utstillinger » Ibsen-utstillinger

Ibsen-utstillinger

Ibsen-utstillinger vist i biblioteker, museer, kulturhus og lignende.

Utstillinger i Teatermuseet i Oslo

Teatermuseet i Oslo markerte Ibsen-året 2006 med ikke mindre enn tre Ibsen-utstillinger. 13. januar åpnet utstillingen "Det skapende blikk - scenografiske variasjoner i norsk Ibsentradisjon", hvor museet viste en nymontert utstilling med vel 40 scenografimodeller fra norske scener fra 1950-2005. Særlig vektlagt er modeller fra de siste 15-20 årene, da det i denne perioden kan snakkes om en radikal fornyelse i det scenografiske uttrykket.
28. april åpnet en utstilling med tittelen "Peer Gynt i tre stadier" om tre oppsetninger av Peer Gynt, Christiania Theaters oppsetning (verdenspremieren) fra 1876, Hans Jacob Nilsens oppsetning på Det Norske Teatret fra 1948 og Robert Wilsons oppsetning på Det Norske Teatret/Den Nationale Scene fra 2005.
På Ibsens dødsdag 23. mai åpnet museet i samarbeid med Norsk filminstitutt utstillingen "Ibsen på film" (se under for mere informasjon).

Ibsens kvinner - Nina Sundbyes skulpturer møter Ibsens manuskripter

Utstilling i Nasjonalbiblioteket i Oslo, åpning 15. januar 2006
Ibsens kvinneskikkelser er kjent for å sprenge grenser. Ikke minst takket være dem skaper Ibsens verker diskusjon - like mye i dag som for over 100 år siden. I Nasjonalbibliotekets utstilling møter den anerkjente billedkunstneren Nina Sundbyes skulpturer de originale kildene: Ibsens manuskripter. Utstillingen tar opp sentrale kvinneskikkelser i stykkene: Et Dukkehjem, Peer Gynt, Hedda Gabler, Fruen fra Havet, Gjengangere og Når vi døde våkner. Utdrag av teaterstykkene kan høres på audioguide.
Utstillingen sto til april 2006 og vandret deretter i Ibsens spor til Stockholm, Dresden og Roma før den avsluttet i Alexandria i Egypt i oktober 2006.

Ibsen på film - utstilling ved Norsk filminstitutt

Norsk filminstitutt åpnet 16. januar 2006 en utstilling om den filmatiserte Ibsen, nasjonalt, internasjonalt og gjennom nesten hele spillefilmens historie. Verdensstjerner som Glenda Jackson, Anthony Hopkins, Claire Bloom og Charles Heston har alle gjort Ibsen på film. Victor Sjöströms legendariske filmatisering av Terje Vigen møter Jane Fondas Nora, sistnevnte for øvrig innspilt på Røros. Indiske Ganashatru (En folkefiende) møter Erik Skjoldbjærgs versjon fra 2004 og Steve McQueens tolkning fra 1977.
Liv Ullmann åpnet utstillingen 16. januar i Filmens hus i Oslo. I forbindelse med åpningen ble Victor Sjöströms legendariske stumfilm, Terje Vigen, fra 1916 vist i restaurert versjon med musikk av og med Ketil Bjørnstad. Les også om Cinematekets Ibsen-filmserie.

Å dikte er å se - Ibsen i vår samtid - en temautstilling

På oppdrag fra Utenriksdepartementet lagde Norsk Folkemuseum/Ibsenmuseet en vandreutstilling som med utgangspunkt i Ibsens skuespill fokuserer på aktuelle sosialpolitiske temaer. Utstillingen ble oversatt til ni språk (engelsk, fransk, tysk, italiensk, spansk, russisk, kinesisk og arabisk) og turnerte verden rundt i 2006 (se plakatversjon av utstillingen og visningsoversikt).

".. det, at digte, det er væsentlig at se", hevdet Ibsen, og i hans dramatikk er det alltid enkeltindividene og det levde liv som står i fokus for blikket. Ibsen skildrer konflikter og eksistensielle kriser som hver og en av oss gjennomlever. Samfunnet med sine krav og føringer angir rammen og bakteppet for handlingen. Selv hundre år etter dramatikerens død, har Ibsens skuespill vist en stor grad av relevans for samfunnsdebatten. Ibsen er ingen politisk agitator som gir oss endelige svar på hvordan problemene kan løses, men hans dramatikk bidrar til refleksjon og veiledning. Hensikten med denne utstillingen er å vise nettopp de aktuelle sider ved Ibsens forfatterskap. Temaene som er trukket frem i utstillingen er Politisk maktkamp, Idealisme, Globalisering, Likestilling, Ytringsfrihet, Miljøvern og Økonomi, Individets frihet, De forsømte barna og Korrupsjon. Tekstforfatterne er rekruttert fra høyst forskjellige miljøer, men har det til felles at de alle er engasjerte samfunnsmennesker og inntar forskjellige roller i vårt demokrati. Vi møter filosofen, miljøaktivisten, forfatteren, journalisten, kvinnesaksforkjemperen, politikeren og barneombudet. De er blitt invitert til å spinne videre på temaene med utgangspunkt i gitte passasjer fra Ibsens skuespill. Det er lagt vekt på at det skal være en fleksibel utstilling som kan vises i alle typer lokaler, i teaterfoajeer, på biblioteker, på ambassadene rundt omkring osv. Sixsides/Motorfinger sto for grafisk design og arkitektonisk løsning.

Utstilling ved Litteraturmuseet i Budapest

17. mai 2006 åpnet en Ibsen-utstilling i Litteraturmuseet i Budapest. Utstillingen består dels av en ungarsk versjon av plakatutstillingen "Å dikte er å se" (se ovenfor), dels av historisk Ibsen-materiale helt tilbake til 1889, da Et dukkehjem ble satt opp i Budapest som historiens første ungarske Ibsen-oppsetning. Det historiske materialet omfatter teaterplakater, rekvisitter, fotografier, rollehefter og oversettelser. Utstillingen lages av den norske ambassaden i Budapest med bistand fra Hungarian Theatre Museum and Institute (OSZMI).

Ibsen på dansk ved Teatermuseet i København 24. mai - 31. oktober 2006

Ibsen på dansk - utstillingsplakat. Klikk for mere informasjon.
Ved Teatermuseet i Hofteatret i København ble det vist en utstilling med tittelen "Ibsen på dansk" med materiale fra en lang rekke danske Ibsen-oppsetninger fra slutten av 1800-tallet til i dag. Syv av Ibsens mest kjente verker er fremhevet (bl.a. Peer Gynt, Et dukkehjem, Vildanden, Gengangere og Hedda Gabler). En egen utstillingsdel er viet Betty Nansen Teatrets seneste eksperimenter ("Nora", "Gynt" og "Hedda"). Utstillingen viser håndskriftmateriale, plakater, kostymeutkast, programmer, fotografier m.m.