Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » John Gabriel Borkman » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av John Gabriel Borkman » John Gabriel Borkman ved Christiania Theater (1897)

John Gabriel Borkman ved Christiania Theater (1897)

Anmeldelser av Christiania Theaters oppsetning av John Gabriel Borkman i 1897 (premiere 25. januar 1897).

Kristofer Randers (Aftenposten)

Christiania Theaters oppsetning av John Gabriel Borkman anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 26. januar 1897 (Nr. 60, 38te Aargang).

Nils Vogt (Morgenbladet)

Christiania Theaters oppsetning av John Gabriel Borkman anmeldt av Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 26. januar 1897 (No. 46, 79de Aarg.).

Hans Aanrud (Norske Intelligenssedler)

Christiania Theaters oppsetning av John Gabriel Borkman anmeldt av Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 26. januar 1897 (No. 24, 135. Aarg.).

Dagbladet

Christiania Theaters oppsetning av John Gabriel Borkman anmeldt i Dagbladet i Kristiania 26. januar 1897 (Nr. 25, 29. Aarg.).

Sigurd Bødtker (Verdens Gang)

Christiania Theaters oppsetning av John Gabriel Borkman anmeldt av Sigurd Bødtker i Verdens Gang i Kristiania 26. januar 1897 (No. 21, 30. Aarg.).

Holger Sinding (Tyrihans)

John Gabriel Borkman på Christiania Theater anmeldt av Holger Sinding i Tyrihans i Kristiania 29. januar 1897 (Bind IX, No. 5, s. 35).

Vikingen

John Gabriel Borkman på Christiania Theater anmeldt i Vikingen i Kristiania 6. februar 1897 (35te Aarg., No. 6).