Hovedside » Liv og verk » Om Ibsens liv » Ibsen-biografier » De tidligste Ibsen-biografiene

De tidligste Ibsen-biografiene

Interessen for Ibsens biografi kan spores tilbake helt til 1860-tallet. De tidligste Ibsen-biografiene ble trykt i norske, danske og svenske aviser, gjerne ledsaget av portretter av dikteren i xylografi. Vi gjengir her et knippe av disse i digitaliserte versjoner.