Hovedside » Arkiv » Nyere Ibsen-publikasjoner » Ibsen-publikasjoner i 2010

Ibsen-publikasjoner i 2010

Irina Ruppo Malone: Ibsen and the Irish Revival

Palgrave Macmillan, Basingstoke 2010.

Ibsen and the Irish Revival

Ibsen and the Irish Revival examines the interrelation between the reception of Henrik Ibsen´s plays in Dublin from 1890 to 1932 and his influence on the leading writers of the Irish Literary Revival, including W.B. Yeats, George Moore, James Joyce, and Sean O´Casey.
It highlights the international dimension of the key movement in the development of Ireland´s national consciousness. Challenging the accepted view that the Irish Revival was rooted in the rejection of Ibsen, this study demonstrates Ibsen´s importance to the development of the movement from a naively idealistic phenomenon to a self-reflexive, humanist version of modernism.
Available from http://us.macmillan.com/ibsenandtheirishrevival.

˜*˜

Ane Hoel (red.): Hvorfor Ibsen? Veier til forfatterskapet

Kolofon Forlag, Oslo 2010.

Ane Hoel (red.): Hvorfor Ibsen?, Kolofon Forlag 2010

I 2006 var det 100 år siden Henrik Ibsen døde. Samme år kom en ny reform for skolens faglige og pedagogiske innhold, det så kalte Kunnskapsløftet. I læreplanen i norsk blir ingen skjønnlitterære forfattere nevnt. Ordet skjønnlitteratur er gjennomgående skiftet ut med kultur. Dette varslet den omdefinering av norskfaget vi i dag finner ved høyskoler og universiteter. Man kan kanskje frykte at mens resten av verden jubilerte, ble 2006 året for Henrik Ibsens endelige død i den norske skolen.
Den som mener at våre skjønnlitterære klassikere bør spille en hovedrolle i morsmålsfaget, bør argumentere for at man kan nå mange mål i den nye læreplanen ved å ta utgangspunkt i Henrik Ibsens forfatterskap. Ibsen topper ikke bare vår egen kanon, han er kanonisert i de fleste land i verden. Ibsen er med andre ord felleseie fordi han setter problemer av allmenn interesse under debatt, og vi er så heldige å kunne studere hans dramatikk på originalspråket.
Forfatterne av artiklene i Hvorfor Ibsen? — Veier til forfatterskapet håper at denne samlingen kan være døråpner for travle lærere, både i ungdomsskolen og på videregående. Men samlingen er ikke skrevet bare med tanke på lærere. Tekstene henvender seg til alle som, i likhet med forfatterne, lokkes av Ibsens hemmeligheter.

˜*˜

Ibsen Studies - Vol. X, No. 1, 2010

Taylor & Francis 2010.

Contents:

  • Julie Holledge: Pastor Hansen’s Confirmation Class: Religion, Freedom, and the Female Body in Et dukkehjem
  • Kamaluddin Nilu: Persistence of Memory: Ratan Thiyam’s Approach to When We Dead Awaken
  • Ellen Rees: Problems of Landscape and Representation in Ibsen’s Når vi døde vågner

 

˜*˜

Erik B. Hagen (red.): Ibsens Brand. Resepsjon, tolking, kontekst

Vidarforlaget, Oslo 2010.

Erik B. Hagen (red.): Ibsens Brand. Resepsjon, tolking, kontekst

Den stridbare presten Brand er den mest omdiskuterte person i norsk litteratur. Forskere og kritikere har fortsatt problemer med å vite hva de skal mene om ham, om han har rett eller tar feil, om han er en helt som strekker seg til det ytterste, eller en idealist på virkelig ville veier.
Denne boken diskuterer hvordan personen Brand og skuespillet Brand har vært tolket og fremført siden utgivelsen i 1866 og hvordan det er mest rimelig å lese dem i dag. I flere kapitler sees skuespillet i lys av den engelske og tyske romantikken, og det blir drøftet hvordan Brand bør plasseres i forhold til genrebegreper som komedie og tragedie.
Samlet gir boken en innføring i ett av Ibsens viktigste verk og samtidig et innblikk i hvordan stor litteratur skaper stadig nye samtaler, konflikter og gåter.
Bidragsytere: Erik Bjerck Hagen, Keld Hyldig, Anne Marie Rekdal, Per Buvik, Frode Helmich Pedersen, Lisbeth Pettersen Wærp, Anders Kristian Strand, Eirik Lodén, Jørgen Magnus Sejersted og Eirik Vassenden.

˜*˜

Forum for World Literature Studies

Vol. 2, No. 1, April 2010.
Shanghai, Wuhan, West Lafayette

Tidsskrift med spesialnummer om Ibsen med artikler basert på et utvalg av papers gitt under The XII International Ibsen Conference ved Fudan University i Shanghai i juni 2009. Inneholder artikler av Knut Brynhildsvoll, Rakesh Mohan Sharma, Danni Dai, Leonardo F. Lisi, Trausti Ólafsson, Sabiha Huq, Anne-Charlotte Hanes Harvey, Tapati Gupta, Lixian Cheng, Helge Rønning, Tanya Thresher, Margarita Odesskaya, Sun Jian, H. K. Riikonen, Chen Liang, May-Brit Akerholt, Bjarne Markussen, Kazal Krishna Banerjee, Alex C. Asigbo og Jens-Morten Hanssen.

˜*˜

Den biografiske Ibsen

Redaktører: Astrid Sæther, Ståle Dingstad, Atle Kittang og Anne Marie Rekdal.
Senter for Ibsen-studier, Universitetet i Oslo 2010

Det er ikke den virkelige, historiske person Henrik Ibsen boken Den biografiske Ibsen handler om, men derimot de bildene av dikter-sfinksen vi kan finne i ulike typer biografiske framstillinger. Boken består av tolv artikler som belyser forskjellige måter denne tilknappede mannen med det merkelige dobbeltblikket er blitt tegnet på — fra biografiskrivning til karikaturtegninger, i lærebøker, ved hans selvportrettering, gjennom fotografier og i TV-mediet. Hvordan er forestillinger, bilder og myter knyttet til Ibsen som person og som ikon blitt dannet? Hvordan opprettholdes disse? Det er slike spørsmål både Ibsen-forskere og biografieksperter stiller og prøver å svare på.

˜*˜

Kierkegaard, Ibsen og det moderne

Redaktører: Thor Arvid Dyrerud, Niels Jørgen Cappelørn, Christian Janss, Marius Timmann Mjaaland og Vigdis Ystad.
Universitetsforlaget, Oslo 2010

For første gang siden 1920-tallet: Ny, sammenlignende forskning om forholdet mellom de to forfatterne som har blitt stående som Skandinavias viktigste på 1800-tallet.

Omslag: Kierkegaard, Ibsen og det moderne (Universitetsforlaget)

På hver sin måte har Ibsen og Kierkegaard øvd stor innflytelse på det tjuende århundres litterære og estetiske tenkning: Ibsen som det borgerlige dramaets fornyer og kritiker; Kierkegaard som en ytterst genrebevisst og moderne filosof med en klar bevissthet om teatret, så vel som det "sceniske" ved egen litterære praksis. Ved å sammenligne de to forfatterskapene, kaster bokens forfattere nytt lys over en rekke områder: det moderne gjennombruddet i Skandinavia; forholdet mellom filosofi, teologi og skjønnlitteratur i en postromantisk kultur; Ibsens og Kierkegaards parallelle etterliv i det tjuende århundrets litteratur og filosofi; de to forfatternes relevans i dag osv. Boken vil slik dekke flere fagområder: filosofi, idéhistorie, litteraturvitenskap, nordisk, teatervitenskap, teologi.

Boken er tverrvitenskapelig og vil henvende seg til alle som er interessert i Ibsen og/eller Kierkegaard spesielt, samt alle som er interessert i litteratur-, kultur-, teologi- og idéhistorie.

Bidragsytere er Dag Solstad, Thor Arvid Dyrerud, Niels Jørgen Cappelørn, Vigdis Ystad, Leonardo F. Lisi, George Pattison, Svein Aage Christoffersen, Eivind Tjønneland, Marius G. Mjaaland, Joakim Garff, Róbert Haraldsson og Karl Gervin.