Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Kongs-emnerne » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Kongs-emnerne » Kungsämnena på Vasateatern (1898)

Kungsämnena på Vasateatern (1898)

Anmeldelser av "Kungsämnena" på Vasateatern i Stockholm (premiere 14. mars 1898).

Dagens Nyheter

Kungsämnena på Vasateatern anmeldt av signaturen P. S. i Dagens Nyheter i Stockholm 17. mars 1898.

Aftenposten

Kongsemnerne på Vasateatern anmeldt i Aftenposten i Kristiania 20. mars 1898 (Nr. 212, 39te Aargang).