Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Lille Eyolf » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Lille Eyolf » Lille Eyolf på Christiania Theater (1895)

Lille Eyolf på Christiania Theater (1895)

Anmeldelser av "Lille Eyolf" på Christiania Theater i Kristiania (premiere 15. januar 1895).

K. R. i Aftenposten

Christiania Theaters oppsetning av "Lille Eyolf" anmeldt av K. R. i Aftenposten i Kristiania 16. januar 1895 (Nr. 29, 36te Aargang).

Nils Vogt i Morgenbladet

Lille Eyolf på Christiania Theater anmeldt av Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 16. januar 1895 (No. 26, 77de Aarg.).

Verdens Gang

Lille Eyolf på Christiania Theater anmeldt i Verdens Gang i Kristiania 16. januar 1895 (No. 13, 28. Aarg.).