Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Peer Gynt » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Peer Gynt » Peer Gynt på Dagmartheatret (1886)

Peer Gynt på Dagmartheatret (1886)

Anmeldelser av Peer Gynt på Dagmartheatret i København (premiere 15. januar 1886).

Aftenposten

Korrespondentbrev om Peer Gynt på Dagmartheatret i København i Aftenposten, Kristiania, 18. januar 1886 (Nr. 31, 27. Aargang).

Illustreret Tidende

Anmeldelse av Dagmartheatrets oppsetning av Peer Gynt i Illustreret Tidende 24. januar 1886 (Nr. 17, Årgang 27, s. 209-212).