Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Vildanden » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Vildanden » Die Wildente på Residenz-Theater Berlin (1888)

Die Wildente på Residenz-Theater Berlin (1888)

Anmeldelser av Die Wildente på Residenz-Theater Berlin (premiere 4. mars 1888).

Alfred Rosenberg

Forhåndsomtale i anledning oppsetningen av Vildanden på Residenz-Theater, skrevet av Alfred Rosenberg i Die Post 4. mars 1888 (Nr. 63. XXIII. Jg.).

Eugen Zabel

Vildanden på Residenz-Theater anmeldt av Eugen Zabel i National-Zeitung, Berlin, 6. mars 1888 (Nr. 151. 41. Jg.).

Otto Brahm

Die Wildente på Residenz-Theater i Berlin, anmeldt av Otto Brahm i Frankfurter Zeitung, Frankfurt am Main, 6. mars 1888 (Nr. 66, Erstes Morgenblatt, Zweiunddreissigster Jahrgang).

Theodor Fontane

Die Wildente på Residenz-Theater i Berlin, anmeldt av Theodor Fontane i forbindelse med gjenopptakelsen av oppsetningen 21. oktober 1888.
Fra Causerien über Theater von Theodor Fontane. Hrsg. von Paul Schlenther. Berlin: F. Fontane & Co., 1905 s. 189–192).