Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Samfundets støtter » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Samfundets støtter » Samfundets støtter ved Christiania Theater (1879)

Samfundets støtter ved Christiania Theater (1879)

Anmeldelser av Christiania Theaters oppsetning av Samfundets støtter i 1879 (premiere 7. mars 1879).

Aftenposten

Anmeldelse av Christiania Theaters oppsetning av Samfundets støtter i Aftenposten 8., 12. og 20. mars 1879 (No. 57 A, 60 A og 67 A, 20de Aargang).

Christiania Intelligenssedler

Anmeldelse av Christiania Theaters oppsetning av Samfundets støtter i Christiania Intelligenssedler 8. og 10. mars 1879 (No. 57 og 58 A, 116 Aargang).

Morgenbladet

Anmeldelse av Christiania Theaters oppsetning av Samfundets støtter i Morgenbladet i Kristiania 9. mars 1879 (61de Aarg., No. 67 A).