Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Bygmester Solness » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Bygmester Solness » The Master Builder ved Trafalgar Square Theatre (1893)

The Master Builder ved Trafalgar Square Theatre (1893)

Anmeldelser av Trafalgar Square Theatres oppsetning av The Master Builder i 1893 (premiere 20. februar 1893).

The Times

The Master Builder ved Trafalgar Square Theatre anmeldt i The Times i London 21. februar 1893 (No. 33,880).

Pall Mall Gazette

The Master Builder ved Trafalgar Square Theatre anmeldt i Pall Mall Gazette i London 21. februar 1893.

Politiken

The Master Builder ved Trafalgar Square Theatre anmeldt av signaturen Observer i Politiken i København 25. februar 1893.

Aftenposten

The Master Builder ved Trafalgar Square Theatre anmeldt i Aftenposten i Kristiania 27. februar 1893 (Nr. 109, 34te Aargang).