Hovedside » Arkiv » Nyhetsarkiv » Nyheter 2013 » To nye bøker om Ibsen

To nye bøker om Ibsen

Ibsens fotografer og Ibsens kvinner er temaene når to nye bøker om Norges mest kjente forfatter utkommer i løpet av bare to uker. Peter Larsens bok Ibsen og fotografene. 1800-tallets visuelle kultur lanseres under et arrangement på Nasjonalbiblioteket 17. januar. Anne Marie Rekdals bok Ibsens to kvinner. Fra Catilina til Når vi døde vågner lanseres 31. januar under et arrangement på Ibsenmuseet i Oslo.

Om Peter Larsen, Ibsen og fotografene. 1800-tallets visuelle kultur

Boka er den første samlede presentasjonen av de ca. hundre fotografiene som finnes av Henrik Ibsen. Peter Larsen beskriver bildene i deres kultur- og fotohistoriske kontekst og viser hvordan Ibsen formet og kontrollerte sitt visuelle uttrykk.

Ibsen brukte sitt fotografiske image i oppbyggingen av sosiale nettverk og i markedsføringen av forfatterskapet. Boka presenterer og analyserer dette unike materialet og bruker det som utgangspunkt for en bred beskrivelse av 1800-tallets visuelle kultur og av fotografiets sentrale rolle i den norske nasjonsbyggingen. Forfatteren viser også hvordan innsikt om fotografene og fotokunsten på Ibsens tid kan kaste nytt lys over "Vildanden". Boken er gjennomillustrert med nærmere 200 bilder fra perioden.

Ibsen og fotografene. 1800-tallets visuelle kultur lanseres under et arrangement på Nasjonalbiblioteket 17. januar. Les om lanseringsarrangementet på Nasjonalbibliotekets nettsider.

˜*˜


Om Anne Marie Rekdals bok Ibsens to kvinner. Fra Catilina til Når vi døde vågner

Henrik Ibsen er blitt verdenskjent dramatiker på grunn av kvinneskikkelser som Nora og Hedda, men i en rekke drama er helten en mann stilt mellom to kvinner. Den ene er han gift med, den andre er oftest en eksotisk, fremmed kvinne som vinner heltens begjær - før hun trekker ham i døden. Heltens forhold til de to kvinnene dreier seg alltid om begjær - erotisk begjær og begjær etter penger, makt og ære, eller etter å skape kunst. Og det dreier seg om dødsbegjær og skyld.

Anne Marie Rekdal viser i boka hvordan de to kvinnene er aktører i den realistiske handlingen, samtidig som de symbolsk iscenesetter den mannlige heltens fantasier og begjær. Kvinnenes symbolske betydninger kan kobles eller splittes opp, fortettes og forskyves, eller de kan spaltes ut i tre skikkelser som i Edvard Munchs Livets dans fra 1899 der den ene kvinnen er kledd i uskyldens hvitt, den andre i det erotiske begjærets rødt, og den tredje i dødens svart.

Ibsens to kvinner. Fra Catilina til Når vi døde vågner lanseres 31. januar under et arrangement på Ibsenmuseet i Oslo.

Program:

  • Anne Marie Rekdal: "En mann mellom to kvinner. Ibsens begjærstriangel."
  • Jannik Bonnevie, Morten Røhrt og Hege Tunaal framfører utdrag fra Ibsens drama.