Hovedside » Arkiv » Nyere Ibsen-publikasjoner » Ibsen-publikasjoner i 2012

Ibsen-publikasjoner i 2012

Knut Brautaset, Ibsens Grimstad

Selskapet for Grimstad Bys Vel 2012.

Henrik Ibsen var apotekerlærling i Grimstad fra november 1843 til april 1850. Han var knapt 16 år da han kom, og han forlot byen som 22-åring. Det var viktige ungdomsår Ibsen tilbrakte i Grimstad.
Grimstad var den gangen et travelt sted. Det var transport av trelast og jernvarer fra innlandet til bryggetomtene. Det var inn- og utskipning over havnen fra og til innland og utland, det var sjøfart, og det var omfattende skipsbygging og reparasjon av skuter.
Dette er en beretning om hvordan byen var og om viktige hendelser. Personene som satte sitt preg på begivenhetene er også omtalt. Med Ibsens skarpe observasjonsevne kunne han her, i denne lille kystbyen, studere et klassesamfunn i miniatyr.

˜*˜

Ibsen Studies Vol. XII, NO. 2 – 2012

Taylor & Francis 2012

  • Ellen Karoline Gjervan - Henrik Ibsen's Two Stage Renderings
  • Ståle Dingstad - "Resolved to Sow Dissension?": Ibsen's Love's Comedy (1862) Revisited
  • Jon Nygaard - Review of Henrik Ibsens Skrifter, vol. 1-5
  • Jorunn Hareide - Review of Henrik Ibsens Skrifter, Brev 1844-1905
  • Erik Bjerck Hagen - Review of Henrik Ibsens Skrifter, vol. 9
˜*˜

Ibsen Studies Vol. XII, NO. 1 – 2012

Taylor & Francis 2012

  • Antonis Glytzouris - Henrik Ibsen, the Quest for Realism and the Rise of Greek Theatrical Modernism
  • Susan Ang - "Misguided, misconceiving, mis-inspired": Hill's "version" of Brand and the matter of words
  • Kirsten E. Shepherd-Barr - Ibsen in France from Breakthrough to Renewal
  • Julie Holledge - Review of Global Ibsen: Performing multiple modernities (2011)
˜*˜

Ibsen Across Cultures, Sun Jian, Frode Helland (editors)

Fudan University Press 2012.

Proceedings from the XII International Ibsen Conference at Fudan University in June 2009. Papers by 45 Ibsen scholars.