Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Hedda Gabler » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Hedda Gabler » Hedda Gabler i Helsinki

Hedda Gabler i Helsinki

Anmeldelser av Svenska Teaterns oppsetning av Hedda Gabler i Helsinki i 1891 (premiere 6. februar 1891 ).Nya Pressen

Hedda Gabler ved Svenska Teatern anmeldt av signaturen Arv. af S. i Nya Pressen i Helsinki 7. februar 1891 (N:o 36).

Hufvudstadsbladet

Hedda Gabler ved Svenska Teatern anmeldt av signaturen A. B. i Hufvudstadsbladet i Helsinki 7. februar 1891 (No. 36, 27. årgången).