Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Gildet på Solhaug » Anmeldelser av andreutgaven - Gildet på Solhaug

Anmeldelser av andreutgaven - Gildet på Solhaug

Andreutgaven av Gildet på Solhaug ble utgitt av Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København 10. mai 1883.Henrik Jæger

Gildet på Solhaug anmeldt av Henrik Jæger i Aftenposten i Kristiania 23. mai 1883 (Nr. 117 A, 24de Aargang).

Morgenbladet

Gildet på Solhaug anmeldt i Morgenbladet i København 19. august 1883 (Nr. 191).