Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Fru Inger til Østråt » Anmeldelser av Fru Inger til Østråt » August Lindbergs oppsetning av Fru Inger till Östråt (1884)

August Lindbergs oppsetning av Fru Inger till Östråt (1884)

Anmeldelser av August Lindbergs oppsetning av Fru Inger till Östråt i 1884.Tharald Blanc i Aftenposten

August Lindbergs oppsetning av Fru Inger till Östråt på Folketheatret i Kristiania (premiere 28. april 1884) anmeldt av Tharald Blanc i Aftenposten 29. april 1884 (No. 99 A, 25de Aargang).

Stavanger Amtstidende og Adresseavis

August Lindbergs oppsetning av Fru Inger till Östråt på Stavanger Theater (premiere 8. juni 1884) anmeldt av signaturen "–e–" i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 9. juni 1884 (No. 131, 44de Aargang).