Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Gengangere » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Gengangere » Daniel Züberleins Selskabs turnéoppsetning av Gengangere (1883)

Daniel Züberleins Selskabs turnéoppsetning av Gengangere (1883)

Anmeldelser av Daniel Züberleins Selskabs turnéoppsetning av Gengangere (premiere i Odense 30. september 1883).Fyens Stiftstidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Odense Theater anmeldt av signaturen W. i Fyens Stiftstidende 1., 3. og 4. oktober 1883 (No. 249, 251 og 252, 112. Aargang).

Fyns Tidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Odense Theater anmeldt i Fyns Tidende 2. oktober 1883 (Nr. 233, 11. Aarg.).

Nyborg Avis

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Nyborg Theater anmeldt i Nyborg Avis 3. oktober 1883 (Nr. 206, 32. Aarg.).

Fredericia Avis

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Fredericia nye Theater anmeldt i Fredericia Avis 4. oktober 1883 (No. 236, 34te Aargang).

Fredericia Dagblad

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Fredericia nye Theater anmeldt i Fredericia Dagblad 5. oktober 1883 (Nr. 232, 3. Aarg.).

Vejle Amts Folkeblad

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Teatret i Vejle anmeldt i Vejle Amts Folkeblad 5. oktober 1883 (Nr. 231).

Silkeborg Avis

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Theatret i Silkeborg anmeldt i Silkeborg Avis 6. oktober 1883 (Nr. 233, 27de Aarg.).

Aarhuus Stiftstidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Aarhus Theater anmeldt i Aarhuus Stiftstidende 8. oktober 1883 (No. 273).

Jyllandsposten

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Aarhus Theater anmeldt i Jyllandsposten 8. oktober 1883 (Nr. 469, 13. Aarg.).

Viborg Stifts-Tidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Theatret i Viborg anmeldt i Viborg Stifts-Tidende 10. oktober 1883 (Nr. 238, 111. Aarg.).

Thisted Amts Tidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Theatret i Thisted anmeldt i Thisted Amts Tidende 13. oktober 1883 (Nr. 239, 2. Aarg.).

Thisted Amtsavis

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Theatret i Thisted anmeldt i Thisted Amtsavis 13. oktober 1883 (Nr. 240, 60de Aarg.).

Aalborg Stiftstidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Aalborg Theater anmeldt i Aalborg Stiftstidende 15. og 16. oktober 1883 (No. 280 og 281).

Vendsyssel Tidende

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Theatret i Hjørring anmeldt i Vendsyssel Tidende 17. oktober 1883 (Nr. 256).

Flensborg Avis

Daniel Züberleins oppsetning av Gengangere på Flensborg Tivoli-Theater anmeldt i Flensborg Avis 25. og 28. oktober 1883.