Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Når vi døde vågner » Anmeldelser av førsteutgaven - Når vi døde vågner

Anmeldelser av førsteutgaven - Når vi døde vågner

Når vi døde vågner ble utgitt på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) 22. desember 1899 i København, Kristiania, Stockholm og Berlin.

Anmeldelser:


Edvard Brandes

Når vi døde vågner anmeldt av Edvard Brandes i Politiken (København) 20. desember 1899.

Nils Vogt

Når vi døde vågner anmeldt av Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania. 21. desember 1899 (No. 906, 81de Aarg.).

Carl Nærup

Når vi døde vågner anmeldt av Carl Nærup i Verdens Gang i Kristiania 21. desember 1899 (No. 374, 32. Aarg.).

Kristofer Randers

Når vi døde vågner anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 22. desember 1899 (Nr. 940, 40de Aargang).

Gunnar Heiberg

Når vi døde vågner anmeldt av Gunnar Heiberg i Verdens Gang i Kristiania 22. desember 1899 (No. 375, 32. Aarg.).

Georg Brandes

Når vi døde vågner anmeldt av Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 28. desember 1899.

Sophus Claussen

Når vi døde vågner anmeldt av Sophus Claussen i Lolland-Falsters Folketidende (Nykøbing F.) 30. desember 1899. Her transkribert fra Lisbeth P. Wærp (red.), Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner, Oslo 1999, s. 229 - 232.

Carl David af Wirsén

Når vi døde vågner anmeldt av Carl David af Wirsén i Post och inrikes tidningar (Stockholm) 8. januar 1900. Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 121 - 124.

Sven Lange

Når vi døde vågner anmeldt av Sven Lange i Illustreret Tidende (København) 21. januar 1900.

Vald. Vedel

Når vi døde vågner anmeldt av Vald. Vedel i Tilskueren. Maanedsskrift for Litteratur, Samfundsspørgsmaal og Almenfattelige Videnskabelige Skildringer, København 1900, s. 81-86 (publisert i januar-nummeret).

James Joyce

Når vi døde vågner anmeldt av James A. Joyce i Fortnightly Review i London 1. april 1900.