Hovedside » Liv og verk » Ibsen som billedkunstner

Prospekt af Skien.

”Men ogsaa større Billeder udførte han i denne Tid, saaledes for Exempel et temmelig stort Prospekt af Skien, hvis senere Skjæbne ikke kjendes.” Henrik Jæger: Henrik Ibsen som Maler. Folkebladets Julenummer 1892, s. 354.