Hovedside » Liv og verk » Ibsen som billedkunstner

Scenefigurer til dukketeater oppklebet på treklosser.

Omtalt av Ibsens søster, Hedvig g. Stousland, i NB Oslo Ms 8° 843 ”Fra Henrik Ibsens Barndom efter en Barndomsven”, som ble sendt til Ibsens biograf, Henrik Jæger: ”Samtidig hermed var han ivrig optaget af med Blyant og Farveskrin og Pen at tegne en hel Mængde forskjellige Personer af begge Kjøn i glimrende Dragter. De blevne skaarne ud og klæbede til smaa Træstykker, saaledes at de kunde staa og bleve da plasserede i forskjellige Grupper, nogle talende sammen i munter Samtale, andre i alvorlige Stillinger og Miner, som gav Indtryk af at noget vigtig blev drøftet, men over det hele laa der et Virkelig Præg og det var saa levendegjort, at jeg endnu i denne Stund har den samme Fornæmmelse jeg dengang som Barn følte, men ikke forstod: Den store Evne Henrik havde til at gjøre levende.” Nasjonalbiblioteket, Håndskriftsamlingen Ms 8º 843 Tillegg: 1. Henrik Ibsen den ældste af 5 Søsken. Hedvig g. Stousland forteller likedan i NB Oslo Ms 8° 843 ”Fra Henrik Ibsens Barndom efter en Barndomsven”: ”Han morede sig meget ved Tegning. Sit Farveskrin benyttet han meget, og han kunde tegne de eleganteste Damer og Herrer i stort Toilet. Disse bleve udklippede og klæbede til et lidet Træstykke, opstillede i Grupper, som vare de i de livligste Samtaler.”