Hovedside » Liv og verk » Ibsen som billedkunstner

En Gjetergut, siddende paa en Bergknabbe. Fargelagt tegning. Har vært eid av Ibsens klassekamerat, senere prost Boye Ording.

Boye Ording forteller: ”Jeg erindrer meget godt, hvor straalende disse Tegninger dengang lyste for vore Barneøine. Selv havde jeg i mit Eje et lidet Billede, som Ibsen havde givet mig, en Gjetergut, siddende paa en Bjergknabbe; det var overmaade prægtigt. Dette bestemt fremtrædende udmærkede Anlæg hos Ibsen kom ikke til ligefrem Udvikling, men det er fuldt og sterkt gjenkjendeligt i hans Arbeider, i det merkværdig kunstneriske Blik, hvormed han ordner alt til den størst mulig maleriske Virkning.” Jens Brage Halvorsen: Norsk Forfatter-Lexikon 1814-1880. B. 3, Kristiania 1892, s. 4.