Hovedside » Liv og verk » Ibsen som billedkunstner » Romantisk vinterlandskap.

Romantisk vinterlandskap.

Se fullversjonen av bildet

Romantisk vinterlandskap.

Oljemaleri på lerret. 31x23,5.

Trolig sterkt påvirket av landskapsmaler Mikkel Mandt, som Ibsen mottok undervisning fra. Senere xylografert ved Emil Marthin Dunker XA for Folkebladets Julenummer 1892, s. 355: ”En Privatmand i Kristiania eier de Billeder, som Folkebladet har ladet reproducere for at give sit Publikum et Indtryk af ”Henrik Ibsen som Maler”.” Henrik Jæger: Henrik Ibsen som Maler. Folkebladets Julenummer 1892, s. 354.