Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » John Gabriel Borkman » Anmeldelser av førsteutgaven - John Gabriel Borkman

Anmeldelser av førsteutgaven - John Gabriel Borkman

John Gabriel Borkman ble utgitt 15. desember 1896 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København, Kristiania og Stockholm.

Anmeldelser:


Nationaltidende

John Gabriel Borkman anmeldt i Nationaltidende i København 15. desember 1896 (Aften, Nr 7428).

København

John Gabriel Borkman anmeldt i den danske avisen København 15. desember 1896 (Nr. 345) av redaksjonen og 16. desember 1896 (Nr. 346) av Arthur Aumont.

Poul Levin

John Gabriel Borkman anmeldt av Poul Levin i Politiken i København 16. desember 1896.

Chr. Brinkman

John Gabriel Borkman anmeldt av Chr. Brinkman i Dagbladet i Kristiania 16. desember 1896 (Nr. 372, 28. Aarg.).

Hans Aanrud

John Gabriel Borkman anmeldt av Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 16. desember 1896 (No. 311, 134. Aarg.).

Øvre Richter Frich

John Gabriel Borkman anmeldt av Øvre Richter Frich i Ørebladet i Kristiania 16. desember 1896 (No. 310, 6. Aarg.).

Social-Demokraten

John Gabriel Borkman anmeldt i Social-Demokraten i København 16. desember 1896. Anmeldelsen var usignert, men skyldes høyst sannsynlig C.E. Jensen.

Berlingske Tidende

John Gabriel Borkman anmeldt i Berlingske politiske og Avertissements-Tidende i København 16. desember 1896 (Aften, Nr. 297, 147. Aargang).

Dannebrog

John Gabriel Borkman anmeldt i Dannebrog i København 16. desember 1896 (Nr. 1570, 5. Aargang).

Vort Land

John Gabriel Borkman anmeldt i Vort Land i København 16. desember 1896.

Carl Behrens

John Gabriel Borkman anmeldt av Carl Behrens i Adresseavisen i København 16. desember 1896 (Nr. 294).

Georg Brandes

John Gabriel Borkman anmeldt av Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 19. desember 1896 (No. 312, 29. Aarg.). Et utdrag av anmeldelsen ble også trykt i Politiken i København 22. desember 1896.

Carl David af Wirsén

John Gabriel Borkman anmeldt av Carl David af Wirsén i Post ock inrikes tidningar (Stockholm) 19. desember 1896. Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 118 - 120.

Jon Kleveland

John Gabriel Borkman anmeldt av Jon Kleveland i Morgenposten i Kristiania 19. desember 1896 (No. 437, 36. Aarg.).

Kristofer Randers

John Gabriel Borkman anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten i Kristiania 20. desember 1896 (Morgennumer, Nr. 895, 37te Aargang).