Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Lille Eyolf » Anmeldelser av førsteutgaven - Lille Eyolf

Anmeldelser av førsteutgaven - Lille Eyolf

Lille Eyolf ble gitt ut på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København og Kristiania 11. desember 1894.

Anmeldelser:


Nils Kjær

Lille Eyolf anmeldt av Nils Kjær i Dagbladet 12. desember 1894 (Kristiania).

Verdens Gang

Lille Eyolf anmeldt i Verdens Gang i Kristiania 12. desember 1894 (No. 294, 27. Aarg.).

Kristofer Randers

Lille Eyolf anmeldt av Kristofer Randers i Aftenposten 13. desember 1894 (Kristiania).

Hans Aanrud

Lille Eyolf anmeldt av Hans Aanrud i Norske Intelligenssedler i Kristiania 13. desember 1894 (No. 291, 132. Aarg.).

Edvard Brandes

Lille Eyolf anmeldt av Edvard Brandes i Politiken i København 14. desember 1894.

Nils Vogt

Lille Eyolf anmeldt av Nils Vogt i Morgenbladet i Kristiania 15. desember 1894 (No. 695, 76de Aarg.).

Georg Brandes

Kommentar til Lille Eyolf av Georg Brandes i Verdens Gang i Kristiania 15. desember 1894 (No. 297, 27. Aarg.).

The Saturday Review

Lille Eyolf i William Archers engelske oversettelse, utgitt av William Heinemann, anmeldt i The Saturday Review i London 15. desember 1894 (78:2,042, side 662).

Jacob Thomas Grein

Lille Eyolf i William Archers engelske oversettelse, utgitt av William Heinemann, anmeldt av Jacob Thomas Grein i Sunday Times i London 16. desember 1894 (No. 3,741).

Just Bing

Lille Eyolf anmeldt av Just Bing i Morgenbladet (Kristiania) 20. desember 1894.

Carl David af Wirsén

Lille Eyolf anmeldt av Carl David af Wirsén i Vårt Land (Stockholm) 21. desember 1894.
Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 115 - 117.

The Times

Anmeldelse av Lille Eyolf i William Archers engelske oversettelse, utgitt av Heinemann i London, i The Times i London 21. desember 1894.

The National Observer

Anmeldelse av Lille Eyolf i William Archers engelske oversettelse, utgitt av Heinemann i London, i The National Observer 29. desember 1894.

Christen Collin

Lille Eyolf anmeldt av Christen Collin i Nyt Tidsskrift - Ny række, Årg. 3 (1894/95), Kristiania, s. 217-232.