Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Hedda Gabler » Anmeldelser av førsteutgaven - Hedda Gabler

Anmeldelser av førsteutgaven - Hedda Gabler

Hedda Gabler kom ut på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København og Kristiania 16. desember 1890.

Anmeldelser:


Dagbladet

Hedda Gabler anmeldt i Dagbladet i Kristiania 17. desember 1890 (Nr. 416, 22. Aarg.).

Bredo Morgenstierne

Hedda Gabler anmeldt av Bredo Morgenstierne i Aftenposten i Kristiania 20. og 21. desember 1890 (Nr. 814 og 816, 31te Aargang).

Alfred Sinding-Larsen

Hedda Gabler anmeldt av Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet i Kristiania 21. desember 1890 (No. 738, 72de Aarg.).

Gunnar Heiberg

Hedda Gabler anmeldt av Gunnar Heiberg i Verdens Gang i Kristiania 23. desember 1890.

Niels Møller

Hedda Gabler anmeldt av Niels Møller i Illustreret Tidende i København 28. desember 1890.

Carl David af Wirsén

Hedda Gabler anmeldt av Carl David af Wirsén i Vårt Land i Stockholm 29. desember 1890.
Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 103 - 109.

Edmund Gosse

Anmeldelse av Hedda Gabler ved Edmund Gosse i The Fortnightly Review, Vol. XLIX. New Series. January 1 to June 1, 1891 (Vol. LV. Old Series), s. 4-13, London/New York.

Fædrelandet

Hedda Gabler anmeldt av signaturen V. A. i Fædrelandet i København 23. januar 1891.

Gerhard Gran

Hedda Gabler anmeldt av Gerhard Gran i Samtiden, Kristiania 1891, 1. hefte, s. 75-77.

Georg Göthe

Hedda Gabler anmeldt av Georg Göthe i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, Ny Följd, Stockholm 1891, Fjärde Årgången, s. 171-175.

Henrik Jæger

Hedda Gabler anmeldt av Henrik Jæger i Dagbladet i Kristiania, 4., 6. og 7. februar 1891.

Otto Brahm

Hedda Gabler i Emma Klingenfelds tyske oversettelse, utgitt av S. Fischer Verlag i Berlin, anmeldt av Otto Brahm i Freie Bühne für modernes Leben i Berlin 24. desember 1890 (1. årg., s. 1223-1226).