Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Fruen fra havet » Anmeldelser av førsteutgaven - Fruen fra havet

Anmeldelser av førsteutgaven - Fruen fra havet

Fruen fra havet kom ut 28. november 1888 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København og Kristiania.

Anmeldelser:


J. D. Irgens Hansen

Anmeldelse av Fruen fra havet ved J. D. Irgens Hansen i Dagbladet i Kristiania 30. november 1888 (Nr. 392, 20. Aarg.)

Edvard Brandes

Fruen fra havet anmeldt av Edvard Brandes i Politiken i København 30. november 1888 (Nr. 335 A).

Verdens Gang

Fruen fra havet anmeldt i Verdens Gang i Kristiania 30. november 1888 (No. 282, 21. Aarg.).

Bergens Aftenblad

Fruen fra havet anmeldt i Bergens Aftenblad 3. desember 1888 (No. 2713).

Bredo Morgenstierne

Fruen fra havet anmeldt av signaturen V (Bredo Morgenstierne) i Aftenposten i Kristiania 5. desember 1888 (Nr. 746, 29de Aargang).

Alfred Sinding-Larsen

Fruen fra havet anmeldt av Alfred Sinding-Larsen i Morgenbladet i Kristiania 5., 8., 9., 11. og 12. desember 1888. Også publisert som bok: Om Henrik Ibsen: Fruen fra Havet og Personerne deri, af Alfr. Sinding-Larsen, Kristiania 1889. Her gjengitt i transkripsjon av boken.

Kristianiaposten

Fruen fra havet anmeldt av signaturen —p. i Kristianiaposten 6. desember 1888 (No. 144, 4de Aarg.).

Carl David af Wirsén

Fruen fra havet anmeldt av Carl David af Wirsén i Vårt Land i Stockholm 11. desember 1888. Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 87 - 93.

J. A. Runström

Fruen fra havet anmeldt av J. A. Runström i Ny Illustrerad Tidning i Stockholm 15. desember 1888.

Kristofer Randers

Fruen fra havet anmeldt av Kristofer Randers i Ny Svensk Tidskrift, 10. årg., 1889, Stockholm, s. 500-505.