Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » En folkefiende » Anmeldelser av førsteutgaven - En folkefiende

Anmeldelser av førsteutgaven - En folkefiende

En folkefiende ble utgitt 28. november 1882 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København.

Anmeldelser:


Johan Irgens Hansen

En folkefiende anmeldt av Johan Irgens Hansen i Dagbladet i Kristiania 29. november, 4., 6. og 8. desember 1882.

Erik Vullum

En folkefiende anmeldt av Erik Vullum i Dagbladet i Kristiania 30. november og 1. desember 1882 (Nr. 297 og 298, 14. Aarg.).

Henrik Jæger

En folkefiende anmeldt av Henrik Jæger i Aftenposten i Kristiania 4., 5. og 6. desember 1882 (Nr. 284, 285 A og 286 A, 23de Aargang).

Verdens Gang

En folkefiende anmeldt i Verdens Gang i Kristiania 5. desember 1882 (No. 143, 15. Aarg.).

Bergensposten

En folkefiende anmeldt i Bergensposten 5. desember 1882 (Nr. 283, 29de Aargang).

L. A. Havstad

En folkefiende anmeldt av L. A. Havstad i Verdens Gang i Kristiania 9. desember 1882 (No. 145, 15. Aarg.).

Carl David af Wirsén

En folkefiende anmeldt av Carl David af Wirsén i Post ock inrikes tidningar i Stockholm 12. og 13. desember 1882. Her transkribert fra Carl David af Wirsén, Kritiker, Stockholm 1901, s. 51 - 60.

Michael Johan Færden

En folkefiende anmeldt av Michael Johan Færden i Luthersk Ugeskrift, Kristiania, 16. og 23. desember 1882 (No. 25 og 26, 12te Halvaar).

Arne Garborg

En folkefiende anmeldt av Arne Garborg i Nyt Tidsskrift, Første aargang, Sjette hæfte, November - december 1882, Kristiania, s. 571-581.

Otto Borchsenius i Ude og Hjemme

En folkefiende anmeldt av Otto Borchsenius i Ude og Hjemme i København 7. januar 1883 (Sjette Aargang, Nr. 275, s. 184-187).

Marcus Jacob Monrad i Morgenbladet

Marcus Jacob Monrads anmeldelse av En folkefiende i Morgenbladet 14. og 16. januar 1883 (No. 13A og 15A, 65de Aarg., utgitt i Kristiania).

Valfrid Vasenius

En folkefiende anmeldt av Valfrid Vasenius i Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri, Sjätte Årgången, 1883, Stockholm, s. 53-66.