Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Gengangere » Anmeldelser av førsteutgaven - Gengangere

Anmeldelser av førsteutgaven - Gengangere

Gengangere ble gitt ut på Gyldendalske Boghandels Forlag i København 13. desember 1881.

Anmeldelser:


Morgenbladet

Gengangere anmeldt i Morgenbladet i Kristiania 15. og 18. desember 1881 (No. 345 A og 348 A, 63de Aarg.).

Peter Hansen

Gengangere anmeldt av Peter Hansen i Illustreret Tidende i København 8. januar 1882.

Marcus Jacob Monrad

Artikkel om Gengangere av Marcus Jacob Monrad i Morgenbladet i Kristiania 14. januar 1882 (No. 14A, 64de Aarg.).

Otto Borchsenius

Gengangere anmeldt av Otto Borchsenius i tidsskriftet Ude og Hjemme i København 8. januar 1882 (Femte Aargang, Nr. 223, s. 185-187).

P. O. Schjøtt

Gengangere anmeldt av P. O. Schjøtt i Nyt Tidsskrift i Kristiania (Første aargang, 1882, s. 100-104).

Gustaf Ljunggren

Gengangere anmeldt av Gustaf Ljunggren i tidsskriftet Nordisk Tidskrift för Vetenskap, Konst och Industri i Stockholm (Femte årgången, 1882, s. 73-83).

Otto Brahm

Gengangere i Marie von Borchs tyske oversettelse anmeldt av Otto Brahm i: Frankfurter Zeitung, Frankfurt am Main, 13. mars 1884 (Nr. 73. Morgenblatt, Achtundzwanzigster Jahrgang).