Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Et dukkehjem » Anmeldelser av førsteutgaven - Et dukkehjem

Anmeldelser av førsteutgaven - Et dukkehjem

Et dukkehjem kom ut 4. desember 1879 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København.

Anmeldelser:


Erik Vullum

Et dukkehjem anmeldt av Erik Vullum i Dagbladet i Kristiania 6. og 13. desember 1879.

Morgenbladet

Et dukkehjem anmeldt i Morgenbladet i Kristiania 10. desember 1879.

Dagsposten

Et dukkehjem anmeldt av signaturen x. i Dagsposten. Nyheds- og Avertissementsblad for det Nordenfjeldske i Trondheim 12. desember 1879 (No. 290, 3die Aarg.).

Bergens Tidende

Et dukkehjem anmeldt i Bergens Tidende 18. og 19. desember 1879 (No. 294 (A) og 295 (A), 12. Aarg.).

Bergens Aftenblad

Et dukkehjem anmeldt av signaturen G. i Bergens Aftenblad 2. januar 1880 (No. 1, 1ste Aargang).

Fredrik Petersen

Et Dukkehjem anmeldt av Fredrik Petersen i Aftenbladet i Kristiania 9. og 10. januar 1880.

Amalie Skram

Et dukkehjem anmeldt av signaturen -ie (Amalie Skram) i Dagbladet i Kristiania 19. januar 1880 (No. 15, 12. Aarg.).

P. Hansen

Et dukkehjem anmeldt av P. Hansen i Kristianssands Stiftsavis og Adressekontors-Efterretninger 7., 10. og 12. februar 1880 (Nr. 16, 17 og 18A, 91de Aarg.).

Anna Benfey

Et dukkehjem i Wilhelm Langes tyske oversettelse anmeldt av Anna Benfey i Die Literatur. Monatshefte für Dichtkunst und Kritik i Berlin februar 1880 (1. Jahrgang. - 2. Heft, s. 102-106).

M. Benfey

Et dukkehjem i Wilhelm Langes tyske oversettelse anmeldt av M. Benfey i Magazin für die Literatur des Auslandes, Leipzig, No. 27, 49. Jahrgang (1880), s. 381-383.

Friedrich Spielhagen

Essay om Et dukkehjem av Friedrich Spielhagen i Westermann’s illustrierte deutsche Monatshefte, 49 (1880/81), s. 665-675. Essayet tar utgangspunkt i Wilhelm Langes tyske oversettelse av stykket, utgitt på Reclam i Leipzig i 1880, og oppsetningen på Residenz-Theater i Berlin med Hedwig Niemann-Raabe som Nora.