Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Samfundets støtter » Anmeldelser av førsteutgaven - Samfundets støtter

Anmeldelser av førsteutgaven - Samfundets støtter

Samfundets støtter ble publisert 11. oktober 1877 på Gyldendalske Boghandels Forlag (F. Hegel & Søn) i København.

Anmeldelser:


Nordahl Rolfsen

Samfundets Støtter anmeldt av Nordahl Rolfsen i Bergensposten 24., 26. og 28. oktober og 4. november 1877 (No. 246, 248, 250 og 256, 24de Aarg.).

Arne Garborg

Samfundets støtter anmeldt av Arne Garborg i ukebladet Fedraheimen i Kristiania 27. oktober og 3. november 1877 (No. 4 og 5).

Bergens Tidende

Samfundets støtter anmeldt i Bergens Tidende 27. oktober og 3. november 1877 (No. 250 A og 256 B, 10 Aarg.).

Ditmar Meidell

Samfundets støtter anmeldt av Ditmar Meidell i Aftenbladet i Kristiania 3. november 1877.

Kristian Elster

Samfundets støtter anmeldt av Kristian Elster i Dagsposten i Trondhjem 13. november 1877. (Her transkribert fra Kristian Elster, Fra det moderne gjennombrudds tid. Litteraturkritikk og anmeldelser 1868-1880, i utvalg ved Willy Dahl, Bergen 1981, s. 178-181.)