Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Kejser og Galilæer » Anmeldelser av førsteutgaven - Kejser og Galilæer

Anmeldelser av førsteutgaven - Kejser og Galilæer

Kejser og Galilæer ble utgitt 16. oktober 1873 av Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København.

Anmeldelser:


Dagbladet

Kejser og Galilæer anmeldt i Dagbladet i Kristiania 25., 28. oktober, 5. og 12. november 1873 (No. 249, 251, 258 og 264, 5. Aarg.).

Norsk Folkeblad

Kejser og Galilæer anmeldt i Norsk Folkeblad i Kristiania 8. november 1873.

K. A. Winter-Hjelm (Morgenbladet)

Kejser og Galilæer anmeldt av K. A. Winter-Hjelm i Morgenbladet i Kristiania 13., 14., 15. og 16. november 1873 (No. 314 A, 315, 316 A og 317 A, 55de Aarg.).

Kristian Elster i Aftenbladet

Kejser og Galilæer anmeldt av Kristian Elster i Aftenbladet i Kristiania 19. november 1873 (No. 270, 25de Aargang).

Illustreret Tidende

Kejser og Galilæer anmeldt i Illustreret Tidende i København 30. november 1873.

Arne Garborgs kritiske studie av Kejser og Galilæer

Den unge Arne Garborg var svært fascinert av Henrik Ibsen. I 1873, kort tid etter utgivelsen av "Kejser og Galilæer", fikk han utgitt i bokform en oppsiktsvekkende studie av dramaet. Han var da bare 22 år gammel og sto helt på terskelen av sin dikterkarriere. Ikke ulikt det Knut Hamsun skulle komme til å gjøre under sin foredragsturné i 1891 (om enn mer polemisk og mindre raffinert enn Garborg) aner man også her en ung dikterspires behov for å posisjonere seg i forhold til det store diktergenius.