Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » De unges Forbund » Anmeldelser av førsteutgaven - De unges forbund

Anmeldelser av førsteutgaven - De unges forbund

De unges Forbund ble publisert 30. september 1869 av Gyldendalske Boghandel (Frederik Hegel) i København.

Anmeldelser:


Georg Brandes

De unges forbund anmeldt av Georg Brandes i Illustreret Tidende i København 10. oktober 1869.

Kristian Elster

De unges forbund anmeldt av Kristian Elster i Aftenbladet i Kristiania 16. oktober 1869. (Her transkribert fra Kristian Elster, Fra det moderne gjennombrudds tid. Litteraturkritikk og anmeldelser 1868-1880, i utvalg ved Willy Dahl, Bergen 1981, s. 46-53.)

Morgenbladet

De unges forbund anmeldt i Morgenbladet i Kristiania 17. oktober 1869 (No. 287 A, 51.de Aarg.).

A. O. Vinje

De unges forbund anmeldt av A. O. Vinje i Dølen i Kristiania 24. oktober 1869. (Her transkribert fra A. O. Vinje, Skrifter i Samling, II. Band: Bladstykke i Dølen II - VIII, Kristiania 1917, s. 368-375.)

Dagbladet 23. november 1869

Del II av Dagbladets anmeldelse av De unges forbund, trykt i Dagbladet i Kristiania 23. november 1869 (No. 273, 1. Aarg.).