Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Peer Gynt » Anmeldelser av førsteutgaven - Peer Gynt

Anmeldelser av førsteutgaven - Peer Gynt

Peer Gynt utkom 14. november 1867 hos Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) i København.

Anmeldelser: