Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Brand » Anmeldelser av førsteutgaven - Brand

Anmeldelser av førsteutgaven - Brand

Brand kom ut 16. mars 1866 i København. Forlegger var Frederik Hegel ved Gyldendalske Boghandel.

Anmeldelser:Paul Botten-Hansen

Brand anmeldt av Paul Botten-Hansen i Illustreret Nyhedsblad i Kristiania 1. april 1866 (Nr. 13, 15. Aarg.).

Marcus Jacob Monrad

Brand anmeldt av Marcus Jacob Monrad i Morgenbladet i Kristiania 5. april 1866 (No. 93, 48de Aarg.).

Ditmar Meidell

Brand anmeldt av Ditmar Meidell i Aftenbladet i Kristiania 7. april 1866 (No. 82).

Clemens Petersen

Anmelder: Clemens Petersen
Avis: Fædrelandet
Utgivelsessted: København, Danmark
Publiseringsdato: 7. april 1866

A. O. Vinje

Anmelder: Aasmund Olavsson Vinje
Avis: Dølen
Utgivelsessted: Kristiania, Norge
Publiseringsdato: 8. april 1866

Georg Brandes

Brand anmeldt av Georg Brandes i Dagbladet i København 23. mai 1866.

M. J. Monrad

Anmelder: M. J. Monrad
Avis: Morgenbladet
Utgivelsessted: Kristiania, Norge
Publiseringsdato: 2., 9., 16. og 23. september 1866 (48. årg., nr. 242, 249, 256 og 263)

Kristian Anastas Winterhjelm

Brand anmeldt av Kristian Anastas Winterhjelm i Morgenbladet i Kristiania 1. og 4. desember 1866 (48. årg., nr. 332 og 335).

Jens Lieblein

Brand anmeldt av Jens Lieblein i tidsskriftet Norden i Kristiania 1866 (1. bd., s. 287-296).