Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Kongs-emnerne » Anmeldelser av førsteutgaven - Kongs-emnerne

Anmeldelser av førsteutgaven - Kongs-emnerne

Kongs-emnerne ble publisert i Kristiania i slutten av oktober 1863. Forlegger var bokhandler Johan Dahl.

Anmeldelser:


Marcus Jacob Monrad

Kongs-Emnerne anmeldt av Marcus Jacob Monrad i Morgenbladet i Kristiania 14., 21. og 24. januar 1864 (No. 13, 20 og 23, 46de Aarg.).

Clemens Petersen

Kongs-Emnerne anmeldt av Clemens Petersen i Fædrelandet i København 2. april 1864.

Carl Rosenberg

Dr. Carl Rosenbergs anmeldelse av Hertug Skule av Andreas Munch og Kongs-Emnerne og Kjærlighedens Komedie av Ibsen i: Dansk Maanedsskrift, København, årg. 1864, 1. bind, s. 109-119.