Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Kjærlighedens komedie » Anmeldelser av førsteutgaven - Kjærlighedens komedie

Anmeldelser av førsteutgaven - Kjærlighedens komedie

Kjærlighedens Komedie ble publisert som Illustreret Nyhedsblads "Nytaarsgave for 1863". Bladets abonnenter i Kristiania fikk boken levert på døren nyttårsaften, mens utenbys abonnenter fikk den som vedlegg til bladets utgave for 4. januar 1863.

Anmeldelser:


Ditmar Meidell i Aftenbladet

I de lange Nætter av Camilla Collett og Kjærlighedens komedie av Henrik Ibsen anmeldt av Ditmar Meidell i Aftenbladet i Kristiania 14. og 16. februar 1863. Kjærlighedens komedie omtales i del III (16. februar 1863).

M. J. Monrad i Morgenbladet

Kjærlighedens Komedie anmeldt av Marcus Jacob Monrad i Morgenbladet i Kristiania 15. og 22. mars 1863 (No. 74 og 81, 45de Aarg.).

Carl Rosenberg

Dr. Carl Rosenbergs anmeldelse av Hertug Skule av Andreas Munch og Kongs-Emnerne og Kjærlighedens Komedie av Ibsen i: Dansk Maanedsskrift, København, årg. 1864, 1. bind, s. 109-119.