Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Catilina » Anmeldelser av førsteutgaven - Catilina

Anmeldelser av førsteutgaven - Catilina

Catilina ble utgitt på kommisjon hos bokhandler P. F. Steensballe i Kristiania under pseudonymet Brynjolf Bjarme 12. april 1850.

Anmeldelser:


Paul Botten-Hansen

Catilina anmeldt av Paul Botten-Hansen i Samfundsbladet, håndskrevet blad for Det norske Studentersamfund i Kristiania, 13. april 1850. Her transkribert fra Karl Haugholt, "Samtidens kritikk av Ibsens «Catilina»" i Edda. Nordisk Tidsskrift for Litteraturforskning, bind LII, Oslo 1952, s. 75-79.

Morgenbladet

Catilina anmeldt av signaturen A. i Morgenbladet i Kristiania 5. juli 1850 (No. 186, 32te Aarg.).

Norsk Tidsskrift

Catilina anmeldt av signaturen Tö. (med tillegg av Marcus Jacob Monrad) i Norsk Tidsskrift for Videnskab og Litteratur, utgitt i Kristiania, 3die Hefte, Fjerde Aargang, 1850, s. 304-312.