Hovedside » Liv og verk » Ibsen som dramatiker » Gengangere » Anmeldelser av øvrige oppsetninger av Gengangere » Gengångare ved August Lindbergs teatertrupp

Gengångare ved August Lindbergs teatertrupp

Anmeldelser av August Lindbergs oppsetning av Gengangere (premiere i Helsingborg 22. august 1883).

Helsingborgs tidning

August Lindbergs oppsetning av Gengångare ved Helsingborgs Stadsteater anmeldt i Helsingborgs tidning 23. august 1883.

Öresundsposten

August Lindbergs oppsetning av Gengångare ved Helsingborgs Stadsteater anmeldt i Öresundsposten i Ängelholm 23. august 1883 (Nr. 195).

Vor Tid

Herman Bangs anmeldelse av generalprøven og Peter Nansens anmeldelse av premieren på August Lindbergs oppsetning av Gengångare ved Helsingborgs Stadsteater i: Vor Tid, København, 26. august 1883 (II Bind, s. 330-331, 342-343).

Illustreret Tidende

August Lindbergs oppsetning av Gengangere ved Folketheatret i København anmeldt i: Illustreret Tidende, København 2. september 1883 (Nr. 1249, 24de Bind, s. 603)

Edvard Brandes i Ude og Hjemme

August Lindbergs oppsetning av Gengangere ved Folketheatret i København anmeldt av Edvard Brandes i: Ude og Hjemme, København, 2. september 1883 (Vol. 6, Nr. 309, s. 594-595).