Hovedside » Institusjoner » Teatersamlinger i Norge

Teatersamlinger i Norge

Fire teatersamlinger i Norge har Ibsen-materiale av særskilt interesse: Teatersamlingen ved Universitetet i Bergen, Teaterarkivet i Bergen, Teatermuseet i Oslo og Teaterhistorisk samling ved Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Teatersamlingen ved Universitetet i Bergen

Denne teatersamlingen er en del av De Kulturhistoriske Samlinger ved Bergen Museum som igjen er en del av Universitetet i Bergen. Det Ibsen-relaterte materialet vises i utstillingen "Ibsen i Bergen" som tar for seg Ibsens seks år (1851-57) som dramatiker og instruktør ved Det Norske Theater i Bergen.

Nettside om utstillingen "Ibsen i Bergen"

Teaterarkivet i Bergen

Teaterarkivet i Bergen er en del av Seksjon for teatervitenskap ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved Universitetet i Bergen. Arkivet inneholder blant annet materiale fra Ibsens tid som dramatiker og instruktør ved Det Norske Theater i Bergen (1851-57). På arkivets nettsider kan man se digitale faksimiler av regiboken Ibsen førte under tiden ved dette teatret.

Teaterarkivets nettsider.

Teatermuseet i Oslo

Museets samling inkluderer et rikholdig materiale om Christiania Theater (blant andre av byens teatre). Christiania Theater hadde urpremiere på syv av Ibsens stykker og iscenesatte de aller fleste av dem i den perioden teatret var i drift (1837-99). Fra 1862 til 1864 var Ibsen ansatt ved teatret som kunstnerisk konsulent.

Museet er samlokalisert med Oslo Bymuseum.

Teaterhistorisk samling ved Nasjonalbiblioteket i Oslo

Denne samlingen inneholder enkeltarkiv fra personer og institusjoner fra norsk teater. I flere av disse finnes materiale som er knyttet til oppførelser av Ibsens skuespill (scene- og rollefotografier, scenografi, rollehefter, regi- og sufflibøker, plakater, programmer osv.). Det finnes også en mindre samling kalt "Ibseniana", med stoff som har vært brukt til Ibsen-utstillinger og lignende.

Kontakt Nasjonalbiblioteket for mere informasjon.